Mekaniker

Inriktningar PERSONBIL och TUNGA FORDON  ETT OMRÅDE MED GODA MÖJLIGHETER TILL JOBB!


Marknaden för mekaniker har behov av arbetskraft. Det gäller såväl tunga fordon som personbilsmekaniker.
I nära samverkan med branschen startar vi utbildningen till fordonsmekaniker.

För dig innebär det att du har chansen att få en bred och konkurrenskraftig utbildning som väl kommer att matcha branschens behov och önskemål.

Start januari 2019

Utbildningstid

2019-01-14--12-27.

Studietakt

Heltidsstudier, 44 veckor.

Förkunskaper

För att klara utbildningen ser vi att du behöver

  • Godkända grundskolebetyg, eller motsvarande, i svenska alternativt svenska som andraspråk och matematik.

Har du inte betyg i dessa kurser ska du anmäla dig till ett behörighetstest.

Vi tror att en förutsättning för att klara av studierna är att du har grejat, lagat och fixat med någon typ av fordon tidigare. Det är också viktigt att du är intresserad av teknik och motorfordon.

Du bör ha B-körkort och det bör inte finnas några hinder för dig att få högre körkortsbehörighet.

Kostnader

Du bekostar själv dina böcker samt kläder och skor.
Resor till och från din APL-plats betalar du själv.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel.

CSN-period

2019-01-14--06-28, 2019-08-12--12-27 = 44 veckor, totalt 1100 poäng.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

 

Mer information

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning