Mekaniker

Inriktningar PERSONBIL och TUNGA FORDON


  ETT OMRÅDE MED GODA MÖJLIGHETER TILL JOBB!


Marknaden för mekaniker har behov av arbetskraft. Det gäller såväl tunga fordon som personbilsmekaniker.
I nära samverkan med branschen startar vi utbildningen till fordonsmekaniker.

För dig innebär det att du har chansen att få en bred och konkurrenskraftig utbildning som väl kommer att matcha branschens behov och önskemål.

Start januari 2020

Utbildningstid

Januari - december 2020.

Studietakt

Heltidsstudier, 44 veckor.

Vi tror att en förutsättning för att klara av studierna är att du har grejat, lagat och fixat med någon typ av fordon tidigare. Det är också viktigt att du är intresserad av teknik och motorfordon.

Du bör ha B-körkort och det bör inte finnas några hinder för dig att få högre körkortsbehörighet.

Förkunskaper

Alla elever behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.
Elever som har betyg i svenska, svenska som andraspråk grundläggande och matematik grundläggande anses ha visat att de har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Övriga elever ska anmäla sig till kunskapsbedömning via webbansökan.

Kostnader

Du bekostar själv dina böcker samt kläder och skor.
Resor till och från din APL-plats betalar du själv.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

 

Mer information

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning