Mekaniker

Inriktningar PERSONBIL och TUNGA FORDON  ETT OMRÅDE MED GODA MÖJLIGHETER TILL JOBB!


Marknaden för mekaniker har behov av arbetskraft. Det gäller såväl tunga fordon som personbilsmekaniker.
I nära samverkan med branschen startar vi utbildningen till fordonsmekaniker.

För dig innebär det att du har chansen att få en bred och konkurrenskraftig utbildning som väl kommer att matcha branschens behov och önskemål.

Start 20 augusti 2018

Utbildningstid

2018-08-20--2019-06-14.

Studietakt

Heltidsstudier, 44 veckor.

Förkunskaper

Godkända grundskolebetyg, eller motsvarande, i svenska eller svenska som andraspråk och matematik.
Om du saknar betyg ange på din ansökan om du vill bli kallad till behörighetstest. I annat fall anses du vara obehörig.

Vi tror att en förutsättning för att klara av studierna är att du har grejat, lagat och fixat med någon typ av fordon tidigare. Det är också viktigt att du är intresserad av teknik och motorfordon.

Du bör ha B-körkort och det bör inte finnas några hinder för dig att få högre körkortsbehörighet.

Kostnader

Du bekostar själv dina böcker samt kläder och skor.
Resor till och från din APL-plats betalar du själv.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

 

Mer information

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning