Mekaniker

Inriktningar PERSONBIL och TUNGA FORDON


  ETT OMRÅDE MED GODA MÖJLIGHETER TILL JOBB!


Elever och lärare har varit på studiebesök på Volvo Cars i Skövde. För bildspel klicka här!

Marknaden för mekaniker har behov av arbetskraft. Det gäller såväl tunga fordon som personbilsmekaniker.
I nära samverkan med branschen startar vi utbildningen till fordonsmekaniker.

För dig innebär det att du har chansen att få en bred och konkurrenskraftig utbildning som väl kommer att matcha branschens behov och önskemål.

Start 3 februari 2020

Utbildningstid

2020-02-03 – 2021-02-12

Pågående utbildning
2019-01-14--12-27 

Studietakt

Heltidsstudier, 50 veckor.

Förkunskaper

  • Alla elever behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.
  • Svenska som andraspråk grundläggande och Matematik grundläggande eller motsvarande kunskaper
  • Inför antagningen kommer du som sökande att bli kallad till en bedömning för att säkerställa att du språkmässigt har förutsättning att klara utbildningen
  • Övriga elever ska anmäla sig till kunskapsbedömning via webbansökan.

Vi tror att en förutsättning för att klara av studierna är att du har grejat, lagat och fixat med någon typ av fordon tidigare. Det är också viktigt att du är intresserad av teknik och motorfordon.

Du bör ha B-körkort och det bör inte finnas några hinder för dig att få högre körkortsbehörighet.

Kostnader

Du bekostar själv dina böcker samt kläder och skor.
Resor till och från din APL-plats betalar du själv.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00

 

Mer information

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning