Rengöringsservice med integrerad yrkessvenska

Rengöringsservice

En utbildning för dig som vill studera rengöringsservice med möjlighet till extra yrkessvenska.

I kursen rengöringsservice får du lära dig hur man professionellt arbetar med rengöring. Du får lära dig att använda rätt metoder, medel, redskap och maskiner.

Du kommer att ha APL som en del av undervisningen och får då kontakt med kommun och företag där du lär dig genom att arbeta praktiskt. Du får träna på att välja, hantera och sköta utrustning och använda kemisk-tekniska produkter för rengöring.

Rengöringsservice är ett serviceyrke och en viktig del är att kunna lyssna, tala och ge en god service.

För att du ska få bästa förutsättningar till arbete efter utbildningen ger vi möjlighet till
yrkessvenska i inledningen och parallellt med kursen rengöringsservice.

Start 14 januari 2019

Utbildningstid

2019-01-14--04-26.

Studietakt

Heltidsstudier.

Förkunskaper

Godkänt betyg i SFI C.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande. 

Mer information

Studie- och yrkesvägledare: 0522-69 61 90.

Telefontider: måndag 10.00-12.00, onsdag och torsdag 13.00-15.00.