Rengöringsservice med integrerad yrkessvenska

Rengöringsservice

En utbildning för dig som vill studera rengöringsservice med möjlighet till extra yrkessvenska.

I kursen rengöringsservice får du lära dig hur man professionellt arbetar med rengöring. Du får lära dig att använda rätt metoder, medel, redskap och maskiner.

Du kommer att ha APL som en del av undervisningen och får då kontakt med kommun och företag där du lär dig genom att arbeta praktiskt. Du får träna på att välja, hantera och sköta utrustning och använda kemisk-tekniska produkter för rengöring.

Rengöringsservice är ett serviceyrke och en viktig del är att kunna lyssna, tala och ge en god service.

För att du ska få bästa förutsättningar till arbete efter utbildningen ger vi möjlighet till
yrkessvenska i inledningen och parallellt med kursen rengöringsservice.

Planerad start september 2020

Utbildningstid

September - december 2020.

Studietakt

Heltidsstudier, 15 veckor.

Förkunskaper

Alla elever behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.
Elever som har betyg i SFI C anses ha visat att de har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Övriga elever ska anmäla sig till kunskapsbedömning via webbansökan.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande. 

Kontakt

Jeanette Nilsson-Karlsson,

Lärare

jeanette.nilsson-karlsson@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Mer information

Studie- och yrkesvägledare: 0522-69 61 90.

Telefontider: måndag 10.00-12.00, onsdag och torsdag 13.00-15.00.