Rengöringsservice med yrkessvenska

Har du fått ett antagningsbesked till hösten 2020?

Här hittar du information om kursstart.

Rengöringsservice

En utbildning för dig som gillar ordning och reda och som sätter en ära i att det skall vara rent.

För att du skall få bästa möjliga förutsättningar till arbete efter utbildningen, läser du yrkessvenska genom hela utbildningen.

Du får lära dig hur man professionellt arbetar med rengöring. Du får lära dig att använda rätt metoder, medel, redskap och maskiner. Du kommer att ha APL som en del av utbildningen. Du får kontakt med arbetsgivare och lär dig yrket genom att arbeta med riktiga kunder. Du får träna på att välja, hantera och sköta utrustning och använda kemisk-tekniska produkter för rengöring. Det är viktigt att du är serviceinriktad och en god lyssnare.

Start 17 augusti 2020

Utbildningstid

2020-08-17--11-27.

Pågående utbildning 2020-03-02--06-12.

Studietakt

Heltidsstudier, 15 veckor.

Förkunskaper

Alla elever behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.
Elever som har betyg i SFI C anses ha visat att de har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Övriga elever ska anmäla sig till kunskapsbedömning via webbansökan.

Arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen varvas teoretiska studier med arbetsplatsförlagt lärande ute på ett företag. Eftersom företagen kan finnas på orter utanför Uddevalla måste du som söker vara beredd att pendla dit. Ev. kostnader för resor till företagen betalar du själv. Det är en stor fördel om du har körkort, men inget krav för att gå utbildningen. Du ansvarar själv för att ta dig till APL-platsen.

Kostnader

Du bekostar själv dina böcker och ev. resor till och från din APL-plats.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel.

CSN-period

2020-08-17--11-27 = 15 veckor, totalt 300 poäng

Studie- och yrkesvägledning

Önskar du komma i kontakt med en studie- och yrkesvägledare, är du välkommen på någon av Dropin tiderna, ring eller boka tid hos oss. Du når oss på telefon: 0522-69 61 90.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00

 

Mer information

Studie- och yrkesvägledare: 0522-69 61 90.

Telefontider: måndag 10.00-12.00, onsdag och torsdag 13.00-15.00.