Ansökan

Rengöringsservice med yrkessvenska

Du som INTE är folkbokförd i Uddevalla kommun måste ta kontakt med den kommun där du är folkbokförd dvs din hemkommun, innan du gör en ansökan. Tag kontakt med en studie- och yrkesvägledare i din kommun.

Det är din hemkommun dvs den kommun där du är folkbokförd som beslutar om du får lov att studera i Uddevalla eller inte. Detta eftersom det är din hemkommun som skall betala för utbildningen.

Även om din folkbokföringskommun åtar sig att betala utbildningskostnaderna, innebär det INTE att du per automatik har blivit antagen till den utbildning som du sökt.

Ansökan

Här gör du din ansökan 

Webbansökan öppen följande perioder

Sökperiod 1: 1 oktober - 15 november webbansökan öppen

  • 20 november: sista kompletteringsdag av betyg/intyg
  • 3 december: antagningsbesked med svarskrav mailas ut
  • 7 december: sista svarsdag

Sökperiod 2: 1 december - 10 december webbansökan öppen

  • 10 december: sista kompletteringsdag av betyg/intyg
  • 11 december: antagningsbesked med svarskrav mailas ut
  • 20 december: sista svarsdag

Sökperiod 3: 16 december - antagning i mån av plats på kurs.
Svar mailas ut i januari 2021.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00