Restaurang & Storkök Basutbildning

En utbildning för dig som vill arbeta i restaurang, storkök eller café.

Detta är ett område där arbetsmarknaden ser bra ut och ger goda chanser till jobb efter avslutad utbildning.

Restaurang Kock

Start 3 oktober 2022

Utbildningstid

2022-10-03 – 2023-12-22

Studietakt

Heltidsstudier, 60 veckor

Ansökan är öppen

Här gör du din ansökan
Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Förkunskaper

Alla sökande behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen. Du som har godkänt betyg i

  • Svenska/Svenska som andraspråk på grundläggande
  • Matematik grundläggande, delkurs 2

anses ha visat att du har förutsättningar för sökt utbildning. Om du inte har betyg men har motsvarande kunskaper skall du ansöka till en kunskapsbedömning via vår webbansökan

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Upplägg

Utbildningen består av lärarledda lektioner, självstudier och praktisk arbete på arbetsplats (APL). Det finns möjlighet till lärlingsupplägg vilket innebär att minst 70% av studietiden förläggs till en arbetsplats. Vid lärlingsupplägg inleder du din utbildning med en sammanhållen period i skolan för att få introduktion i yrkets grunder. Därefter går du ut på en arbetsplats där du kommer att tillbringa en övervägande del av utbildningstiden.

Arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen varvas teoretiska studier med arbetsplatsförlagt lärande på ett företag. Du får en ökad arbetslivserfarenhet och minst 15% av tiden skall vara förlagd på företaget. Eftersom företagen kan finnas på orter utanför Uddevalla måste du som söker vara beredd att pendla dit. Arbetstiderna under din APL följer arbetsplatsens tider. Oregelbunden arbetstid, kvälls- och helgtjänstgöring kan förekomma.

Kostnader

Du bekostar själv dina böcker, arbetskläder, kostnader för råvaror och ev. resor till och från din APL-plats.

Kurslitteratur

Information ges vid uppstart.

Arbetskläder

Livsmedelslagen kräver att du som arbetar med livsmedel är klädd på ett yrkesmässigt sätt. Detta gäller både metodmatlagning och produktion.

Därför ska du vara klädd enligt följande:

  • Kockrock
  • Kockbyxor, svarta eller pepitarutiga. (Jeans eller joggingbyxor är inte tillåtna.)
  • Huvudbonad. Svart eller vit keps, sotarmössa eller liknande utan tryck.
  • Eventuellt förkläde, svart eller vitt, med eller utan bröstlapp, utan tryck.
  • Skor. Halksäkra med hel tå, ex. mjuka träskor

Vi vill att du har kläderna till kursstart.

Övrig information

Du måste kunna smaka på all mat!

När du arbetar med livsmedel är det inte tillåtet med någon form av piercing.

Har du varit utanför Norden de senaste 6 månaderna och har symtom från mage-tarm måste du lämna salmonellaprov för att få vara i köken. Ta kontakt med din vårdcentral!

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Se information på www.csn.se.

CSN-period

2022-10-03 – 2023-01-06 = 15 veckor, 400 poäng.
2023-01-09 – 2023-06-09 = 22 veckor, 450 poäng.
2023-08-21 – 2023-12-22 = 18 veckor, 400 poäng.

Studie- och yrkesvägledning

Önskar du komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare är du välkommen att kontakta dem via e-post eller telefon. För mer information och telefontider »

Lärare

Elisabet Burman, elisabet.burman@uddevalla.se

Elisabet Myrehag, elisabet.myrehag@uddevalla.se

Pär Mild, par.mild@uddevalla.se

Förslag på sidor