Servicepersonal förskolan med yrkessvenska

förskolan

Förskolan skall stimulera barns utveckling och lärande och erbjuda barnen en trygg omsorg. Förskolan bedrivs normalt  i speciella förskolelokaler. Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i förskolan med barn i åldern 1-6.

Du måste ha hög social kompetens, vara flexibel och kunna ta stort ansvar. Arbetsgivarna sätter stort värde vid att du som söker är lugn och stabil, även i stressade situationer. Du skall vara pålitlig, ha stor empatisk förmåga samt lätt för att samarbeta. De efterfrågade egenskaperna är framförallt, vilja, positiv attityd och goda språkkunskaper.

I samarbete med förskolan.

Efter avslutad utbildning kan du göra en ansökan till Bemanningsenheten för att arbeta som vikarie inom barnomsorgen.

Utbildningens mål

  • kunskaper för enklare arbete inom förskola
  • kunskaper om lek och skapande verksamheters betydelse för människors lärande och växande
  • Förmåga att arbeta utifrån de lagar och bestämmelser som styr pedagogiska verksamheter
  • Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer

Start 18 januari 2021

Utbildningstid

2021-01-18--06-04.

Ansökan

Här gör du din ansökan 

Webbansökan öppen 1 oktober – 15 november

Studietakt

Heltidsstudier.

Förkunskaper

Alla elever behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.
Elever som har betyg i SFI C anses ha visat att de har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Övriga elever ska anmäla sig till kunskapsbedömning via webbansökan.

Arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen varvas teoretiska studier med arbetsplatsförlagt lärande ute på ett företag. Eftersom företagen kan finnas på orter utanför Uddevalla måste du som söker vara beredd att pendla dit. Ev. kostnader för resor till företagen betalar du själv.

Inför APL kommer alla elever att behöva visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Kurslitteratur

Kurslitteratur tillhandahålles vid kursstart av läraren.

Kostnader

Du bekostar själv dina ev. resor till och från din APL-plats samt nödvändiga kläder och skor.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel.

CSN-period

2021-01-18--06-04 = 20 veckor, totalt 400 poäng

Studie- och yrkesvägledning

Önskar du komma i kontakt med en studie- och yrkesvägledare, är du välkommen på någon av Dropin tiderna, ring eller boka tid hos oss. Du når oss på telefon: 0522-69 61 90.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00