Ansökan

Servicepersonal förskolan med yrkessvenska

Du som INTE är folkbokförd i Uddevalla kommun måste ta kontakt med den kommun där du är folkbokförd dvs din hemkommun, innan du gör en ansökan. Tag kontakt med en studie- och yrkesvägledare i din kommun.

Det är din hemkommun dvs den kommun där du är folkbokförd som beslutar om du får lov att studera i Uddevalla eller inte. Detta eftersom det är din hemkommun som skall betala för utbildningen.

Även om din folkbokföringskommun åtar sig att betala utbildningskostnaderna, innebär det INTE att du per automatik har blivit antagen till den utbildning som du sökt.

Ansökningsperioder för ansökan till höstens kurser och utbildningar:

Sökperiod 1

1 april - 15 maj: web-sök öppet

15 juni: antagningsbesked skickas till den mail du uppgett vid ansökan

22 juni: sista datum för inlämning av svarsbesked på antagningen

Sökperiod 2

1 juni - 21 juni: web-sök öppet

3 juli: antagningsbesked skickas till den mail du uppgett vid ansökan

12 juli: sista datum för inlämning av svarsbesked på antagningen

Sökperiod 3

29 juni - 17 augusti: web-sök öppen för reservplatser. Antagning i mån av plats.

 

Antagen = du har plats på kursen/utbildningen

Reserv = du står i kö på kursen/utbildningen

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00