Servicepersonal förskolan

Har du fått ett antagningsbesked till vårens kurs?

Klicka här för mer information om start

I samarbete med förskolan

förskolan

Förskolan skall stimulera barns utveckling och
lärande och erbjuda barnen en trygg omsorg.
En förskola bedrivs normalt i speciella förskolelokaler.

Skaffa dig en yrkesutbildning där arbetsmarknaden ser bra ut med
goda chanser till jobb efter avslutad utbildning.

De efterfrågade egenskaperna är framför allt vilja och positiv attityd tillsammans med goda språkkunskaper.

Vi söker dig som är intresserad av att vid behov arbeta i förskolan med barn i åldern 1-6 år.

Du ska ha hög social kompetens, vara flexibel och kunna ta stort ansvar. Vi sätter stort värde vid att du som söker är lugn och stabil, även i stressade situationer, pålitlig, har empatisk förmåga och lätt för att samarbeta.

Efter avslutad utbildning kan du anmäla dig som korttidsvikarie.

Start 20 januari 2020

Utbildningstid

2020-01-20--06-05.

Studietakt

Heltidsstudier.

Förkunskaper

Alla elever behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.
Elever som har betyg i SFI C anses ha visat att de har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Övriga elever ska anmäla sig till kunskapsbedömning via webbansökan.

Upplägg

I utbildningen varvar vi teorilektioner inne på skolan och praktiska övningar, samt APL på en arbetsplats. Kostnader för resor bekostar du själv. Oregelbunden arbetstid, kvälls-
och helgtjänstgöring förekommer.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande. 

Utbildningens mål

  • kunskaper för enklare arbete inom förskola
  • kunskaper om lek och skapande verksamheters betydelse för människors lärande och växande
  • förmåga att arbeta utifrån lagar och andra bestämmelser som styr pedagogiska verksamheter
  • förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00