Servicepersonal hotell & restaurang med Svenska

servicepersonal

Hotellbranschen har ett stort behov av utbildad och kvalificerad servicepersonal.

Har du vilja, positiv attityd och goda språkkunskaper är du rätt person för denna utbildning.

Att arbeta inom branschen förutsätter att du tycker om att ta hand om människor och prata med alla. Du skall vara beredd att jobba när det är som mest verksamhet, kvällar, helger och morgnar.

Att arbeta inom hotell- och restaurangbranschen är att arbeta i en framtidsbransch!

Utbildningens mål

  • kunskaper för enklare arbete inom hotell & restaurang
  • färdigheter av att kommunicera, bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och förväntningar
  • färdigheter i servering
  • kunskaper om besöksnäringens olika former av verksamheter

Start 22 augusti 2022

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Utbildningstid

2022-08-22 – 2023-01-06

Ansökan

Här gör du din ansökan 

Studietakt

Heltidsstudier, 20 veckor.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Förkunskaper

Alla sökande behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen. Du som har godkänt betyg i

  • sfi C

anses ha visat att du har förutsättningar för sökt utbildning. Om du inte har betyg men har motsvarande kunskaper skall du ansöka till en kunskapsbedömning via vår webbansökan

Upplägg

Utbildningen pågår 20 veckor på heltid och består av lärarledda lektioner, självstudier och praktisk arbete på arbetsplats (APL). Arbetstiderna under din APL följer arbetsplatsens tider.

Arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen ingår APL. APL är arbetsplatsförlagt lärande ute på ett företag. Företagen kan finnas på orter utanför Uddevalla och du ansvarar själv för att ta dig till APL-platsen. Kostnader för resor till företagen betalar du själv. Det är en stor fördel om du har körkort, men inget krav för att gå utbildningen.

Kostnader

Du bekostar själv dina ev. resor till och från din APL-plats samt nödvändiga kläder och skor.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Se information på www.csn.se.

CSN-period

2022-08-22 – 2023-01-06 = 20 veckor, 400 poäng.

Studie- och yrkesvägledning

Önskar du komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare är du välkommen att kontakta dem via e-post eller telefon 0522-69 61 90. För mer information.