Kursinnehåll

Servicepersonal hotell & restaurang

Kurser

Kurskod

Poäng

Länk till Skolverkets kurssida
med mål och betygskriterier

Orienteringskurs svenska


0-200


Service och bemötande 1

SEVSEV01

100

Service och bemötande 1

Servering 1

SERSER01

100

Servering 1


Totalt

400Förslag på sidor