Servicepersonal hotell & restaurang med yrkessvenska

servicepersonal

Hotellbranschen har ett stort behov av utbildad och kvalificerad servicepersonal.

Har du vilja, positiv attityd och goda språkkunskaper är du rätt person för denna utbildning.

Att arbeta inom branschen förutsätter att du tycker om att ta hand om människor och prata med alla. Du skall vara beredd att jobba när det är som mest verksamhet, kvällar, helger och morgnar.

Att arbeta inom hotell- och restaurangbranschen är att arbeta i en framtidsbransch.

Utbildningens mål

  • kunskaper för enklare arbete inom hotell & restaurang
  • färdigheter av att kommunicera, bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och förväntningar
  • färdigheter i servering
  • kunskaper om besöksnäringens olika former av verksamheter

Preliminär start våren 2021

Pågående utbildning 2020-01-20--06-05.

Studietakt

Heltidsstudier.

Förkunskaper

Alla elever behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.
Elever som har betyg i SFI C anses ha visat att de har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Övriga elever ska anmäla sig till kunskapsbedömning via webbansökan.

Upplägg

I utbildningen varvar vi teorilektioner inne på skolan och praktiska övningar, samt APL på en arbetsplats. Kostnader för resor bekostar du själv. Oregelbunden arbetstid, kvälls- och helgtjänstgöring förekommer.

APL - Arbets Platsförlagt Lärande

Eftersom företagen kan finnas på orter utanför Uddevalla måste du som söker vara beredd att pendla dit. Ev. kostnader för resor till företagen betalar du själv.

Det är en stor fördel om du har körkort, men inget krav för att gå utbildningen. Du ansvarar själv för att ta dig till APL-platsen.

Kostnader

Du bekostar själv dina ev. resor till och från din APL-plats samt nödvändiga kläder och skor.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel.

Studie- och yrkesvägledning

Önskar du komma i kontakt med en studie- och yrkesvägledare, är du välkommen på någon av Dropin tiderna, ring eller boka tid hos oss. Du når oss på telefon: 0522-69 61 90.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00