Servicepersonal hotell & restaurang

servicepersonal

Skaffa dig en yrkesutbildning där arbetsmarknaden ser bra ut med
goda chanser till jobb efter avslutad utbildning.

Hotellbranschen har ett stort behov
av utbildad och kvalificerad servicepersonal. De efterfrågade egenskaperna är framför allt vilja och positiv attityd tillsammans med goda språkkunskaper.

Att arbeta inom branschen förutsätter att kunna ta i hand med alla människor och prata med alla. Du ska vara beredd på att arbeta när det är mest verksamhet; kvällar, nätter, helger och morgnar.

Att arbeta inom hotell- och restaurangbranschen är att arbeta i en framtidsbransch.

Start 12 augusti 2019

Utbildningstid

2019-08-12 till 2020-01-03

Studietakt

Heltidsstudier.

Förkunskaper

Alla elever behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.
Elever som har betyg i SFI C anses ha visat att de har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Övriga elever ska anmäla sig till kunskapsbedömning via webbansökan.

Upplägg

I utbildningen varvar vi teorilektioner inne på skolan och praktiska övningar, samt APL ute
på arbetsplats.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande. 

Utbildningens mål

  • kunskaper för enklare arbete inom hotell & restaurang
  • färdigheter av att kommunicera, bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och förväntningar
  • färdigheter i servering
  • kunskaper om besöksnäringens olika former av verksamheter

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se