Svets

Utbildningen sker i samarbete mellan Kunskapsförbundet Väst och Uddevalla Vuxenutbildning och kommer att förläggas i Uddevalla. Är du skriven i Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg söker du direkt via vår webbansökan.

Om du har erfarenhet från svetsning sedan tidigare eller om du är helt nybörjare och vill skaffa dig en yrkesutbildning inom området svets,
så kan du göra det nu.

Utbildningen är individuellt anpassad. Det innebär att alla studerande kanske inte kommer att läsa exakt lika många kurser och poäng. Dina tidigare erfarenheter inom svets kan bli avgörande för hur många kurser du kommer att läsa. "Heta arbeten" ingår också i utbildningen.

Se våra filmer från utbildningen.

svetskväll

Start augusti 2019

Utbildningstid

Augusti 2019 - juni 2020

Studietakt

Heltidsstudier.

Alla elever behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen och kommer därför kallas till kunskapsbedömning. Elever som har betyg i svenska som andraspråk grundläggande och matematik grundläggande anses ha visat att de har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Upplägg

Utbildningen genomförs på eftermiddags- och kvällstid samt dagtid vissa veckor.

I utbildningen varvas teoretiska studier med arbetsplatsförlagt lärande ute på ett företag. Oregelbunden arbetstid kan förekomma då man följer en handledares schema. Eftersom företagen kan finnas på orter utanför Uddevalla måste du som söker vara beredd att pendla dit. Ev. kostnader för resor till företagen betalar du själv.

Arbetsplatsförlagt lärande

Du tar själv kontakt med ett lämpligt företag där du vill göra din utbildningstid, sk APL, vilket betyder Arbets Platsförlagt Lärande. Det är bra om du skriver namnet på ditt företag redan i ansökan. Har du inte det klart kan du komplettera med det i efterhand. Det är en stor fördel om du har körkort, men inget krav för att gå utbildningen. Du ansvarar själv för att ta dig till APL-platsen.

Kostnader

Du betalar själv skyddsglasögon, svetshjälm, overall eller jacka/byxa, svetshandskar för MAG och TIG-svetsning, hörselskydd samt skyddsskor. Detta köper du under första veckan av kursen.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel.

Kurslitteratur

Litteraturen är en digital plattform som kallas JA-Tech, inloggning kommer du att få senare.

Staffan Mattson, Materiallära för svetsare, ISBN 978-9147-01309-8
Ritningsläsningens ABC av Kari Eriksson ISBN: 9789147084982

Att känna till

Vid svetsning använder vi mycket högström & elektromagnetiska fält. Personer som vet att de har hjärtproblem eller pacemaker avråds därför att svetsa, eller vistas nära en svetsmaskin. Även kvinnor som är gravida avråds att svetsa då röken kan skada fostret.

"Personer som har pacemaker, defibrillator, insulinpump eller annat aktivt implantat bör iaktta särskild försiktighet. Det är olämpligt att vistas i närheten av pågående motståndssvetsning och i vissa fall även nära annan svetsning med höga strömmar, eftersom man då utsätts för elektromagnetiska fält. Dessa fält kan störa funktionen hos pacemaker, defibrillator, insulinpump och andra aktiva implantat. Rådgör med sakkunnig läkare."  (Svetsarätt.se)

CSN-period start januari 2019

190128-190705 = 500 poäng, 190805-191220 = 400 poäng.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

 

Mer information

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning