Trädgård & Skötsel av utemiljö med svenska

En lärlingsutbildning där teoretiska studier varvas med arbetsplatsförlagt lärande på ett företag.

Lärlingsutbildning Bygg

På den här utbildningen får du lära dig grunderna i att sköta om växter, träd och buskar i exempelvis trädgårdar, parker och på kyrkogårdar. Du får lära dig vad olika växter heter och vad de behöver för att växa på bästa sätt. Du får lära dig hur man klipper och beskär träd, blommor och buskar för att de ska passa in i olika miljöer och för att de ska trivas. Du får också lära dig att planera arbetet efter vilken plats och vilken årstid det är.
Utbildningen ändras efter årstiderna och du lär dig olika saker under året.

För att passa inom yrket bör du tycka om:

  • att vara utomhus
  • fysiskt arbete
  • redskap och maskiner
  • att vara kreativ
  • hållbarhet och växtlighet

Du som söker den här inriktningen studerar svenska som andraspråk och yrkessvenska samtidigt som du studerar yrkesutbildningen mot trädgård. Om du har svenska som modersmål eller har betyg i sva gy 3 ska du istället söka utbildningen utan sva och yrkessvenska.

Utbildningen i trädgårdsskötsel är en lärlingsutbildning och du kommer att göra mycket APL. Det betyder att du kommer att vara mycket ute på en arbetsplats som arbetar med trädgårdsskötsel. I början är all undervisning på skolan men sedan kommer du att vara ute fyra dagar i veckan på en arbetsplats där du får lära dig yrket av en handledare.

Det finns många olika platser som du kan arbeta på efter utbildningen och det finns arbete att söka.

Lärlingsutbildning Trädgård

Start 14 mars 2022

Utbildningstid

2022-03-142022-11-04

Utbildningen har ett uppehåll på 4 veckor mellan 8 juli - 8 augusti.

Studietakt

Heltidsstudier, 40 veckor

Ansökan är stängd

Här gör du din ansökan
I samband med ansökan uppmanas du att ta kontakt med en studie-och yrkesvägledare:
För mer information och telefontider »

Förkunskaper

Alla elever behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.
Elever som har betyg i SFI D anses ha visat att de har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Övriga elever ska anmäla sig till en kunskapsbedömning via webbansökan.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Upplägg lärlingsutbildning

Utbildningen pågår 40 veckor på heltid och består av lärarledda lektioner, självstudier och praktisk arbete på arbetsplats (APL). Arbetstiderna under din APL följer arbetsplatsens tider, vanligast är 07:00-16:00. 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

I utbildningen varvas teoretiska studier med arbetsplatsförlagt lärande ute på ett företag. Du får en ökad arbetslivserfarenhet och minst 70% av tiden skall vara förlagd på företaget och max 30 % studier på skolan Eftersom företagen kan finnas på orter utanför Uddevalla måste du som söker vara beredd att pendla dit. Ev. kostnader för resor till företagen betalar du själv.

Det är en stor fördel om du har körkort, men inget krav för att gå utbildningen. Du ansvarar själv för att ta dig till APL-platsen.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri men du får själv bekosta läromedel, kläder, skor, skyddsutrustning samt resor till och från din arbetsplats. (APL)

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Se information på www.csn.se.

CSN-period

2022-03-14 – 2022-07-08 = 17 veckor, 340 poäng.
2022-08-08 – 2022-11-04 = 13 veckor, 260 poäng.

Studie- och yrkesvägledning

Önskar du komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare är du välkommen att kontakta dem via e-post eller telefon. För mer information och telefontider »

Kontakt

Lärare
Annelie Johansson
0763 - 14 49 44
annelie.l.johansson@uddevalla.se

Maria Jonasson, Lärlingskoordinator
0522 - 69 78 21
maria.e.jonasson@uddevalla.se

Förslag på sidor