Uddevalla vuxenutbildning

Trädgård & Skötsel av utemiljö

En lärlingsutbildning där teoretiska studier varvas med arbetsplatsförlagt lärande på ett företag.

Lärlingsutbildning Bygg

Det här är trädgårdsutbildningen för dig som vill arbeta utomhus med anläggning och skötsel av utemiljöer, parker och trädgårdar. I jobbet ingår även reparationer och underhåll av befintliga miljöer. Även snöröjning och trädbeskärning ingår. Arbetet präglas tydligt av säsong och årstidernas växlingar och är som mest intensivt under sommarhalvåret.

För att passa inom yrket bör du tycka om:

  • att vara utomhus
  • fysiskt arbete
  • redskap och maskiner
  • att vara kreativ
  • hållbarhet och växtlighet

Utbildningen bygger på ett kurspaket framtaget av TCYK (yrkesnämnd) och kan ge behörighet för yrkesbevis 1. Det är också möjligt att lägga till kurser i samråd med din apl-plats och valideras mot ytterligare yrkesbevis, t ex trädgårdsanläggning, specialisering.

Efter utbildningen kan du vara egenföretagare, eller anställd inom exempelvis fastighetsbolag och kommunala parkförvaltningar, trädgårdsanläggningsföretag, kyrkogårdar och idrottsanläggningar.

Lärlingsutbildning Trädgård

Start 14 mars 2022

Utbildningstid

2022-03-142022-11-04

Utbildningen har ett uppehåll på 4 veckor mellan 8 juli - 8 augusti.

Studietakt

Heltidsstudier, 40 veckor

Ansökan är öppen

Här gör du din ansökan
I samband med ansökan uppmanas du att ta kontakt med en studie-och yrkesvägledare:
För mer information och telefontider »

Förkunskaper

Alla elever behöver visa att de har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Godkänt betyg i svenska, svenska som andraspråk på grundläggande nivå samt godkänt betyg i matematik grundläggande nivå behövs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Om du inte har betyg men motsvarande kunskaper är du välkommen att anmäla dig till kunskapsbedömning via webbansökan.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Upplägg lärlingsutbildning

Utbildningen pågår 40 veckor på heltid och består av lärarledda lektioner, självstudier och praktisk arbete på arbetsplats (APL). Arbetstiderna under din APL följer arbetsplatsens tider, vanligast är 07:00-16:00.

Arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen varvas teoretiska studier med arbetsplatsförlagt lärande på ett företag. Du får en ökad arbetslivserfarenhet och minst 70% av tiden skall vara förlagd på företaget och max 30 % studier på skolan Eftersom företagen kan finnas på orter utanför Uddevalla måste du som söker vara beredd att pendla dit.

Det är en stor fördel om du har körkort, men inget krav för att gå utbildningen. Du ansvarar själv för att ta dig till APL-platsen.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri men du får själv bekosta läromedel, kläder, skor, skyddsutrustning samt resor till och från din arbetsplats. (APL)

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Se information på www.csn.se.

CSN-period

2022-03-14 – 2022-07-08 = 17 veckor, 340 poäng.
2022-08-08 – 2022-11-04 = 13 veckor, 260 poäng.

Studie- och yrkesvägledning

Önskar du komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare är du välkommen att kontakta dem via e-post eller telefon. För mer information och telefontider »

Kontakt

Lärare
Annelie Johansson
0763 - 14 49 44
annelie.l.johansson@uddevalla.se

Maria Jonasson, Lärlingskoordinator
0522 - 69 78 21
maria.e.jonasson@uddevalla.se