Vård och omsorg - Förberedande med svenska

vård

För dig som vill studera vård- och omsorgsutbildning samtidigt som du läser svenska.

Denna utbildning är för dig som vill börja din utbildning mot undersköterska men som inte är klar med hela svenska grund. Utbildingen är en introduktion där du läser klart svenska grund delkurs 4 samtidigt som du påbörjar kurser mot vård och får en introduktion och prova yrket genom praktik.

Om du vill fortsätta läsa hela utbildningen mot undersköterska läser du vidare 1,5 år på vår undersköterskeutbildning.

För att få diplom för vård och omsorgs collage behöver du ha läst eller läsa till svenska 1/
svenska som andraspråk 1 och samhällskunskap 1a1.

Start 9 januari 2023

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Utbildningstid

2023-01-09 - 2023-05-26

Studietakt

Heltidsstudier, 20 veckor

Ansökan

Här gör du din ansökan

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Förkunskaper

Alla sökande behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen. Du som har godkänt betyg i

  • Svenska som andraspråk på grundläggande, delkurs 2

anses ha visat att du har förutsättningar för sökt utbildning. Om du inte har betyg men har motsvarande kunskaper skall du ansöka till en kunskapsbedömning via vår webbansökan

Upplägg

Utbildningen pågår 20 veckor på heltid och består av lärarledda lektioner, självstudier och introduktion mot vård genom praktik.

Kurslitteratur

Grundläggande vård och omsorg (Sara Eweson & Stina Willquist) gleerups förlag
Etnicitet och kulturmöten, andra upplagan (Tove Phillips), gleerups förlag

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Se information på www.csn.se.

CSN-period

Start våren 2023
2023-01-09 – 2023-05-26 = 20 veckor, totalt 450 poäng


Studie- och yrkesvägledning

Önskar du komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare är du välkommen att kontakta dem via e-post eller telefon. För mer information och telefontider »

Lärare

Lisa Skölden
lisa.skolden@uddevalla.se
0522- 697819

Birgitta Visher
birgitta.vischer@uddevalla.se
0522-697873