vård och omsorgscollege

Vård och omsorg basutbildning

När du har studerat vård- och omsorgsutbildning, bas och inriktning samt kurserna svenska 1/svenska A eller svenska som andra språk 1/svenska som andra språk A samt samhällskunskap 1a1/ samhällskunskap A med godkända resultat utfärdas diplom för vård- och omsorgscollege.

Att arbeta inom vård- och omsorg innebär:

  • ett omväxlande och stimulerande arbete för dig som är intresserad av och vill arbeta med människor
  • många olika arbetsuppgifter som utgår från vårdtagarens/patientens behov
  • förmåga att lyssna, ta ansvar coh kunna sätta sig in i andra människors situation
  • att arbeta både självständigt och tillsammans med andra

Arbetsområden efter utbildningen
Efter avslutad basutbildning har du möjlighet att arbeta som vårdbiträde eller studera vidare ett halvår och då kunna få anställning som undersköterska.

Utbildningen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper för ett arbete inom vård- och omsorgsverksamheter. Om du vill arbeta som undersköterska, behöver du förutom denna basutbildning också läsa en av fyra valbara yrkesutgångar.

Start 11 januari 2021

Utbildningstid

2021-01-11--2022-05-27.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Pågående utbildningar
Tider pågående utbildningar

Ansökan

Här gör du din ansökan 

Webbansökan öppen 1 oktober – 15 november

Studietakt

Heltidsstudier.

Förkunskaper

Alla elever behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen. Elever som har betyg i svenska, svenska som andraspråk grundläggande anses ha visat att de har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Övriga elever ska anmäla sig till kunskapsbedömning via webbansökan, förutom ni som studerar svenska, svenska som andraspråk grundläggande nu.

Arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen varvas teoretiska studier med arbetsplatsförlagt lärande. Kostnader för resor till arbetsplatsen betalar du själv. Oregelbunden arbetstid, kvälls-och helgtjänstgöring förekommer. Du följer handledarens arbetstider.

Inför APL kommer alla elever att behöva visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Kostnader

Du bekostar själv din litteratur och ev. resor till och från din APL-plats.

Du kommer att behöva ha tillgång till en dator.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Se information på www.csn.se.

CSN-period

2021-01-11--21-05-28 = 20 veckor, totalt 450 poäng
2021-08-23--2022-01-07 = 20 veckor, totalt 400 poäng
2022-01-10--2022-05-27 = 20 veckor, totalt 400 poäng

Studie- och yrkesvägledning

Önskar du komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare är du välkommen att kontakta dem via e-post eller telefon 0522-69 61 90. För mer information.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00