Vård och omsorg basutbildning

Har du fått ett antagningsbesked till vårens kurs?

Klicka här för mer information om start

vom college

Vård- och omsorgsutbildningen syftar till att du får grund

läggande kunskaper för arbete i vård- och omsorgsverksamheter.

Nytt för hösten 2019 är att om du vill arbeta som undersköterska behöver du förutom denna grundutbildning också läsa en av våra valbara yrkesutgångar vilket är utöver grundutbildningstiden.

För att få diplom för vård och omsorgs collage
behöver du ha läst eller läsa till svenska 1/svenska som andraspråk 1 och samhällskunskap 1a1.

Du kan även studera vård- och omsorgsutbildningen samtidigt med integrerad svenska.

Start 13 januari 2020

Utbildningstid

2020-01-13--2021-05-28.

Pågående utbildningar
Tider pågående utbildningar

Studietakt

Heltidsstudier.

Förkunskaper

Alla elever behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.
Elever som har betyg i svenska, svenska som andraspråk grundläggande och matematik grundläggande anses ha visat att de har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Övriga elever ska anmäla sig till kunskapsbedömning via webbansökan.

Upplägg

I utbildningen förekommer arbetsplatsförlagt lärande på en arbetsplats. Kostnader för resor bekostar du själv. Oregelbunden arbetstid, kvälls-och helgtjänstgöring förekommer. Du följer handledarens schema. Arbetspass kan vara mellan 06.45-22.00.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel.

CSN-period

2020-01-13--05-29 = 450 poäng
2020-08-24--2021-01-08 = 450 poäng
2021-01-11--05-28 = 500 poäng

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00

 

Mer information

Kontakta studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum om du har frågor kring din ansökan.

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledarna har öppet: måndag 10-12, 13-18, tisdag 10-12, 13-16, onsdag 10-12. Förbokade besök onsdag 13-16, torsdag och fredag