Vård och omsorg basutbildning

Har du fått ett antagningsbesked till hösten 2020?

Här hittar du information om kursstart.

vom college

För att få diplom för vård och omsorgs collage behöver du ha läst eller läsa till svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 och samhällskunskap 1a1.


Att arbeta inom vård- och omsorg innebär:

  • ett omväxlande och stimulerande arbete för dig som är intresserad av och vill arbeta med människor
  • många olika arbetsuppgifter som utgår från vårdtagarens/patientens behov
  • förmåga att lyssna, ta ansvar coh kunna sätta sig in i andra människors situation
  • att arbeta både självständigt och tillsammans med andra


Arbetsområden efter utbildningen
Efter avslutad basutbildning har du möjlighet att arbeta som vårdbiträde eller studera vidare ett halvår och då kunna få anställning som undersköterska.

Utbildningen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper för ett arbete inom vård- och omsorgsverksamheter. Om du vill arbeta som undersköterska, behöver du förutom denna basutbildning också läsa en av två valbara yrkesutgångar.

Start 24 augusti 2020

Utbildningstid

2020-08-24--2022-01-07.

Ansökan är öppen 

För mer information om hur du ansöker.  

Pågående utbildningar
Tider pågående utbildningar

Studietakt

Heltidsstudier.

Förkunskaper

Alla elever behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen. Elever som har betyg i svenska, svenska som andraspråk grundläggande anses ha visat att de har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Övriga elever ska anmäla sig till kunskapsbedömning via webbansökan.

Integrerat i utbildningen:

  • Matematik grund – delkurs 1 och 2 i första hand med möjlighet att läsa 3 och 4 om det finns förutsättningar
  • Eller orienteringskurs om man har matematik grund

APL, Arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen varvas teoretiska studier med arbetsplatsförlagt lärande. Kostnader för resor till arbetsplatsen betalar du själv. Oregelbunden arbetstid, kvälls-och helgtjänstgöring förekommer. Du följer handledarens arbetstider.

Inför APL kommer alla elever att behöva visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Kostnader

Du bekostar själv dina böcker och ev. resor till och från din APL-plats.

Du kommer att behöva ha tillgång till en dator.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel.

CSN-period

2020-08-24--2021-01-08 = 20 veckor, totalt 450 poäng
2021-01-11--05-28 = 20 veckor, totalt 400 poäng
2021-08-23--2022-01-07 = 20 veckor, totalt 400 poäng

Studie- och yrkesvägledning

Önskar du komma i kontakt med en studie- och yrkesvägledare, är du välkommen på någon av Dropin tiderna, ring eller boka tid hos oss. Du når oss på telefon: 0522-69 61 90.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00

 

Mer information

Kontakta studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum om du har frågor kring din ansökan.

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledarna har öppet: måndag 10-12, 13-18, tisdag 10-12, 13-16, onsdag 10-12. Förbokade besök onsdag 13-16, torsdag och fredag