Ansökan

Vård och omsorg

Du som INTE är folkbokförd i Uddevalla kommun måste ta kontakt med den kommun där du är folkbokförd dvs din hemkommun, innan du gör en ansökan. Tag kontakt med en studie- och yrkesvägledare i din kommun.

Det är din hemkommun dvs den kommun där du är folkbokförd som beslutar om du får lov att studera i Uddevalla eller inte. Detta eftersom det är din hemkommun som skall betala för utbildningen.

Även om din folkbokföringskommun åtar sig att betala utbildningskostnaderna, innebär det INTE att du per automatik har blivit antagen till den utbildning som du sökt.

Du som redan har godkända kurser inom vård och omsorg ska göra ansökan tillsammans med studie- och yrkesvägledare.

Ansökan

Här gör du din ansökan

Webbansökan öppen 1 oktober – 15 november

Ansökan stängd 16 november - 1 december. Därefter öppnas ansökan åter för reservantagning i mån av plats.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00