Ansökan

Vård och omsorg

Om du inte är skriven i Uddevalla kommun, tänk på att ta kontakt med studie- och yrkesvägledare i hemkommunen för att göra en individuell studieplan och få ett beslut om att få studera i Uddevalla. 

Du som redan har godkända kurser inom vård och omsorg ska göra ansökan tillsammans med studie- och yrkesvägledare.

Här gör du din ansökan 

Webbansökan öppen 1 oktober – 15 november

Ansökan stängd 16 november - 1 december.

Därefter öppnas ansökan åter för reservantagning.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se