Arbetsområden efter utbildningen

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att söka tjänst inom

  • Äldreomsorg, t ex arbete inom hemvård och särskilda boenden
  • Funktionsnedsättningsområdet t ex arbete med människor med fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar
  • Hälso- och sjukvård, psykiatrisk vård
    och rehabilitering

Att arbeta inom vård och omsorg innebär

  • ett omväxlande och stimulerande arbete för dig, som har intresse för och vill arbeta med människor
  • många olika arbetsuppgifter som utgår från vårdtagarens/patientens behov av hjälp och stöd.
  • förmåga att lyssna, ta ansvar och kunna sätta sig in i andra människors situation.
  • att arbeta både självständigt och tillsammans med andra

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00