vård och omsorgscollege

Vård och omsorg Distans

För dig som är intresserad av att arbeta inom vård och omsorgsyrken.

vård

Start hösten 2021

24 augusti och 19 oktober

Information om kursinnehåll kommer senare.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Ansökan

Här gör du din ansökan
Ansökan görs i samråd med studie- och yrkesvägledare.

I din ansökan bifogar du: tjänstgöringsintyg/arbetsgivarintyg, betyg och intyg från kurser/utbildningar du gått inom yrkesområdet.

Studietakt

Deltidsstudier/Heltidsstudier

Att arbeta inom vård- och omsorg innebär

  • ett omväxlande och stimulerande arbete för dig som är intresserad av och vill arbeta med människor
  • många olika arbetsuppgifter som utgår från vårdtagarens/patientens behov
  • förmåga att lyssna, ta ansvar och kunna sätta sig in i andra människors situation
  • att arbeta både självständigt och tillsammans med andra

Att studera på Distans innebär

Att du kan strukturera dina studier och har möjlighet att avsätta den tid som behövs för att klara studierna. Distansutbildning innebär i hög grad självstudier, vilket ger dig en flexibilitet. Det ställer dock höga krav på eget ansvar och initiativ. Du får tillgång till vår distansplattform med kursplaner, uppgifter och kommunikation med dina lärare. Du har också möjligheter att träffa din lärare för handledning, stöd/ vägledning i dina studier. Du kommer även kunna delta vid studiecirklar vid behov. Övriga studentstödjande resurser som finns tillgängliga är studiecentrum, studievägledning och bibliotek.

I din distansutbildning ingår obligatoriska föreläsningar/metodövningar/examinationer och APL. Vilket innebär att du måste ta ledigt från eventuellt arbete. I dina distansstudier ingår även fysiska träffar och nätbaserade möten med dina lärare.

Du kan studera hela vård- och omsorgsutbildningen eller enstaka kurser. Du kan studera 50% eller 100%.

För att du skall kunna tillgodogöra dig utbildningen på distans ser vi att du behöver ha relevant erfarenhet från arbete inom vård och omsorg. Du som inte har relevant erfarenhet av arbete inom vård och omsorg ska söka till vår skolförlagda utbildning. 
Läs mer om vår skolförlagda utbildning här »

Du behöver ha datavana då ditt arbete kommer att ske helt digitalt via kursplattform. Om du inte har detta söker du först till skolans grundläggande datakurs.

Du behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling och kamerafunktion för att kunna arbeta mot vår plattform ”Edwise” och för att kunna delta i examinationer, provtillfällen via uppkoppling.

Arbetsplatsförlagt lärande

Ingår i kurserna Vård och omsorg 1, Vård och omsorg 2 samt Yrkesinriktning.

Tid: 4 veckor (totalt 12 veckor)

Alla placeringar sker via skolans APL samordnare. Du ansvarar själv för att ta dig till APL-platsen.

Vill du söka enstaka kurs?

Du som behöver studera enstaka kurs kan söka en eller max två kurser från Vård- och Omsorgsutbildningen.

Har du redan en del av de kunskaper och erfarenheter som krävs inom vård och omsorg?

I utbildningen har vi ett validerande förhållningssätt. Har du kunskaper, då kan du få dem validerade, om det finns förutsättningar. Validering är främst till för dig som har ett par års arbetslivserfarenhet inom vård och omsorgsarbete.

Först när du blivit antagen och har börjat din utbildning kommer lärarna att kartlägga dina kunskaper mot kurserna som ingår. Exakt hur många veckor utbildningen pågår är individuellt och beror på hur stor del av utbildningen du kan validera.

Här kan du läsa mer om validering.

Förkunskaper

Alla elever behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.
Elever som har betyg i svenska/svenska som andraspråk, och Matematik grund, delkurs 2 anses behöriga.

Grundläggande datakunskaper

Övriga elever ska anmäla sig till kunskapsbedömning via webbansökan.

För att få diplom för vård och omsorgs collage behöver du ha läst eller läsa till svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 och samhällskunskap 1a1.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Se information på www.csn.se.

Upplägg

Undervisningen sker på distans vilket innebär att stor del av dina studier sker digitalt via en kursplattform.

Uppstartsdagen är obligatorisk. Om du inte deltar förlorar du din studieplats. Examinationer som sker i skolan/ samt via webb är obligatoriska.

Kurslitteratur och kostnader

Kurslitteratur meddelas vid kursstart. Du bekostar själv din litteratur och ev. resor till och från din APL-plats.

Studie- och yrkesvägledning

Önskar du komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare är du välkommen att kontakta dem på syv-vux@uddevalla.se eller telefon 0522-69 61 90. För mer information.


Kontakt

Christina Almqvist, +46 522‑69 58 85

Rektor

christina.almqvist@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Pauline Nehme, +46 522‑69 71 78

Lärare

pauline.nehme@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Linda Gustavsson, +46 522‑69 78 22

Lärare

linda.gustavsson@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Maria Gillstedt, +46 522‑69 78 34

Lärare

maria.gillstedt@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA