Vård och omsorg Distans

För dig som är intresserad av att arbeta inom vård
och omsorgsyrken.

Starter våren 2019:

14 januari 2019
Start distans plus enstaka kurser

25 mars 2019
Start distans plus enstaka kurser

8 april - 19 maj
Start validering

Distans innebär

Det krävs av dig att du kan strukturera dina studier och har möjlighet att avsätta den tid som behövs för att klara studierna. Du får tillgång till vår distansplattform med kursplaner, uppgifter och kommunikation. Du har också möjligheter att träffa din lärare för handledning, stöd/ vägledning i dina studier. I kurserna ingår obligatoriska föreläsningar/metodövningar/examinationer och APL. Du kan studera hela vård- och omsorgsutbildningen eller enstaka kurser. Du kan studera 50% eller 100%.

Ansökan Distans

För att du skall kunna tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha arbetslivserfarenhet minst 1 år.

APL (Arbets Platsförlagt Lärande)

Ingår i kurserna Vård och omsorg 1, Vård och omsorg 2 samt Yrkesinriktning

Tid: 4 veckor ( totalt 12 veckor)

Alla placeringar sker via skolans APL samordnare

Validering innebär

Har du redan en del av de kunskaper och erfarenheter som krävs inom vård och omsorg?
Då kan du få dem validerade.

Validering är till för dig som har minst ett års erfarenhet inom vård och omsorgsarbete.
Du får pröva att bekräfta dina kunskaper och erfarenheter.

Validering genomförs innan du påbörjar resterande studier.

Så här går det till

Ansökan Validering

Du skickar in arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg och ett personligt brev där du skriver lite om dig själv och vad du jobbat/ jobbar med.

Kartläggning och intervju sker med lärare eller en studie och yrkesvägledare om den kunskap och kompetens som du fått genom dina erfarenheter inom vård- och omsorgarbete. Valideringsprocessen är totalt 6 veckor, varav den första är på skolan. 5 veckor är arbetsplatsförlagt.

Bedömning sker via samtal, skriftiga examinationer samt praktiska moment på skolan.

Efter bedömning av din kunskap och kompetens kan du få din kunskap dokumenterad i ett intyg eller få den prövad till ett betyg. Om det saknas kunskap till ett betyg , kan du få studera denna kunskap. Därefter studerar du resterande kurser på vård och omsorgsutbildningen – Vuxenutbildningen Uddevalla.

Förkunskaper

Godkända grundskolebetyg, eller motsvarande, i svenska eller svenska som andraspråk och matematik. Om du saknar några av dessa betyg, ange på din ansökan att du vill bli kallad till behörighetstest. I annat fall anses du vara obehörig.

Tänk på att du måste ha tillgång till en dator med internetuppkoppling för att kunna arbeta mot vår plattform, ”Omvårdnad Distans”. Det finns på alla kommunala bibliotek, samt på Vuxenutbildningen.

Upplägg

Undervisningen sker på distans, vilket innebär att stor del av dina studier sker via en kursplattform. Uppstartsdagen är obligatorisk och examinationer sker i skolan samt via skype och är obligatoriska.

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart. Skolan tillhandahåller ej kurslitteratur.

Kontakt

Annette Birgersdotter Eriksson, +46 522‑69 78 13

Rektor

annette.birgersdottereriksson@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Camilla Säreborn, +46 522‑69 78 58

Studie och yrkesvägledare

camilla.sareborn@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Pauline Nehme, +46 522‑69 71 78

Lärare

pauline.nehme@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Linda Gustavsson, +46 522‑69 78 22

Lärare

linda.gustavsson@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Maria Gillstedt, +46 522‑69 78 34

Lärare

maria.gillstedt@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA