Vård och omsorg Distans

För dig som är intresserad av att arbeta inom vård
och omsorgsyrken.

vom college

För att få diplom för vård och omsorgs collage behöver du ha läst eller läsa till svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 och samhällskunskap 1a1.

Start hösten 2020:

24 augusti och 19 oktober

Studietakt

Deltidsstudier/Heltidsstudier

Distans innebär

Det krävs av dig att du kan strukturera dina studier och har möjlighet att avsätta den tid som behövs för att klara studierna. Distansstudier ställer höga krav på eget ansvar och initiativ. Du får tillgång till vår distansplattform med kursplaner, uppgifter och kommunikation. Du har också möjligheter att träffa din lärare för handledning, stöd/ vägledning i dina studier. Övriga studentstödjande resurser som finns tillgängliga är lärcentrum, studievägledning, bibliotek

I kurserna ingår obligatoriska föreläsningar/metodövningar/examinationer och APL. Du kan studera hela vård- och omsorgsutbildningen eller enstaka kurser. Du kan studera 50% eller 100%.

Distansutbildning innebär i hög grad självstudier, vilket ger dig en flexibel studietakt med kursmaterial och uppgifter tillgängliga via en lär plattform, men det innebär även fysiska träffar och nätbaserade möten med dina lärare.

Nätbaserade studier ger dig möjlighet att ta del av kurserna oberoende av plats och plattform.
Du kommer att kunna ha flexibilitet kring studier/ examinationer som handlar om alternativa vägar till att nå läromålen.

Läs om vilka förkunskaper som krävs.

APL (Arbets Platsförlagt Lärande)

Ingår i kurserna Vård och omsorg 1, Vård och omsorg 2 samt Yrkesinriktning

Tid: 4 veckor (totalt 12 veckor)

Alla placeringar sker via skolans APL samordnare.

Vill du söka enstaka kurs?

Du som behöver studera enstaka kurs kan söka en eller max två kurser från Vård- och Omsorgsutbildningen.

Validering innebär

Har du redan en del av de kunskaper och erfarenheter som krävs inom vård och omsorg?
Då kan du få dem validerade, om det finns förutsättningar.

Validering är till för dig som har minst ett års erfarenhet inom vård och omsorgsarbete.

Du får pröva att bekräfta dina kunskaper och erfarenheter. Validering genomförs innan du påbörjar resterande studier.

Så här går det till vid validering

I din ansökan bifogar du: självskattning, tjänstgöringsintyg, betyg och intyg från kurser/utbildningar du gått inom yrkesområdet. Även ett personligt brev där du skriver lite om dig själv och vad du jobbat/ jobbar med.

En översiktlig kartläggning görs kring den kunskap och kompetens du fått genom dina erfarenheter inom vård- och omsorgsarbete och om det finnes förutsättningar att gå vidare till en fördjupad kartläggning.

Valideringsprocessen är totalt 6 veckor, varav den första är på skolan. 5 veckor är arbetsplatsförlagd på egen eller att det sker byte av arbetsplats. Din handledare gör en bedömning av skolverkets praktiska mål på din arbetsplats.

Bedömning sker via samtal, skriftiga examinationer samt praktisk bedömning på arbetsplatsen.

Efter bedömning av din kunskap och kompetens kan du få denna dokumenterad i ett intyg eller få den prövad till ett betyg.

Kurser som inte har validerats (helt eller delvis) kompletteras via studier på vård och omsorgsutbildningen – Vuxenutbildningen Uddevalla.

Förkunskaper

Alla elever behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.
Elever som har betyg i svenska/svenska som andraspråk, och Matematik grund, delkurs 2 anses behöriga.

Övriga elever ska anmäla sig till kunskapsbedömning via webbansökan.

För att du skall kunna tillgodogöra dig utbildningen på distans ser vi att du behöver ha erfarenhet från arbete inom vård och omsorg.

Du behöver ha datavana då övervägande kommunikation sker via en kursplattform. Att du har tillgång till en dator med internetuppkoppling och kamerafunktion för att kunna arbeta mot vår plattform ”Edwise” och kunna delta i examinationer, provtillfällen via uppkoppling.

Det finns datorer på alla kommunala bibliotek, samt på Vuxenutbildningen.

Upplägg

Undervisningen sker på distans/ nätbaserat vilket innebär att stor del av dina studier sker via en kursplattform. Uppstartsdagen är obligatorisk. Examinationer som sker i skolan/ samt via webb är obligatoriska.

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart. Skolan tillhandahåller ej kurslitteratur.

Kontakt

Annette Birgersdotter Eriksson, +46 522‑69 78 13

Rektor

annette.birgersdottereriksson@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Camilla Säreborn, +46 522‑69 78 58

Studie och yrkesvägledare

camilla.sareborn@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Pauline Nehme, +46 522‑69 71 78

Lärare

pauline.nehme@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Linda Gustavsson, +46 522‑69 78 22

Lärare

linda.gustavsson@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Maria Gillstedt, +46 522‑69 78 34

Lärare

maria.gillstedt@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA