Vård och omsorg Distans

För dig som är intresserad av att arbeta inom vård
och omsorgsyrken.

Starter våren 2020:

Januari
Mars
April

Studietakt

Deltidsstudier/Heltidsstudier

Distans innebär

Det krävs av dig att du kan strukturera dina studier och har möjlighet att avsätta den tid som behövs för att klara studierna. Du får tillgång till vår distansplattform med kursplaner, uppgifter och kommunikation. Du har också möjligheter att träffa din lärare för handledning, stöd/ vägledning i dina studier. I kurserna ingår obligatoriska föreläsningar/metodövningar/examinationer och APL. Du kan studera hela vård- och omsorgsutbildningen eller enstaka kurser. Du kan studera 50% eller 100%.

Läs om vilka förkunskaper som krävs.

APL (Arbets Platsförlagt Lärande)

Ingår i kurserna Vård och omsorg 1, Vård och omsorg 2 samt Yrkesinriktning

Tid: 4 veckor ( totalt 12 veckor)

Alla placeringar sker via skolans APL samordnare

Validering innebär

Har du redan en del av de kunskaper och erfarenheter som krävs inom vård och omsorg?
Då kan du få dem validerade, om det finns förutsättningar.

Validering är till för dig som har minst ett års erfarenhet inom vård och omsorgsarbete.

Du får pröva att bekräfta dina kunskaper och erfarenheter. Validering genomförs innan du påbörjar resterande studier.

Så här går det till vid validering

Du skickar in Självskattning, arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg och ett personligt brev där du skriver lite om dig själv och vad du jobbat/ jobbar med.

En översiktlig kartläggning görs kring den kunskap och kompetens du fått genom dina erfarenheter inom vård- och omsorgsarbete och om det finns förutsättningar att gå vidare till en fördjupad kartläggning. Valideringsprocessen är totalt 6 veckor, varav den första är på skolan. 5 veckor är arbetsplatsförlagt.

Bedömning sker via samtal, skriftiga examinationer samt praktisk bedömning på arbetsplatsen

Efter bedömning av din kunskap och kompetens kan du få denna dokumenterad i ett intyg eller få den prövad till ett betyg.

Kurser som inte har validerats (helt eller delvis) kompletteras via studier på vård och omsorgsutbildningen – Vuxenutbildningen Uddevalla.

Förkunskaper

Alla elever behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.
Elever som har betyg i svenska, svenska som andraspråk grundläggande och matematik grundläggande anses behöriga.

Övriga elever ska anmäla sig till kunskapsbedömning via webbansökan.

För att du skall kunna tillgodogöra dig utbildningen på distans ser vi att du behöver ha erfarenhet från arbete inom vård och omsorg.

Du skickar in självskattning, arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg, betyg, och ett personligt brev där du skriver lite om dig själv och vad du jobbat/ jobbar med

Tänk på att du måste ha tillgång till en dator med internetuppkoppling för att kunna arbeta mot vår plattform, ”Omvårdnad Distans”. Det finns på alla kommunala bibliotek, samt på Vuxenutbildningen.

Upplägg

Undervisningen sker på distans, vilket innebär att stor del av dina studier sker via en kursplattform. Uppstartsdagen är obligatorisk och examinationer sker i skolan samt via skype och är obligatoriska.

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart. Skolan tillhandahåller ej kurslitteratur.

Kontakt

Annette Birgersdotter Eriksson, +46 522‑69 78 13

Rektor

annette.birgersdottereriksson@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Camilla Säreborn, +46 522‑69 78 58

Studie och yrkesvägledare

camilla.sareborn@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Pauline Nehme, +46 522‑69 71 78

Lärare

pauline.nehme@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Linda Gustavsson, +46 522‑69 78 22

Lärare

linda.gustavsson@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Maria Gillstedt, +46 522‑69 78 34

Lärare

maria.gillstedt@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA