Arbetsområden efter utbildningen

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att söka tjänst inom

  • Äldreomsorg, t ex arbete inom hemvård och särskilda boenden
  • Funktionsnedsättningsområdet t ex arbete med människor med fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar
  • Hälso- och sjukvård, psykiatrisk vård
    och rehabilitering

Att arbeta inom vård och omsorg innebär

  • ett omväxlande och stimulerande arbete för dig, som har intresse för och vill arbeta med människor
  • många olika arbetsuppgifter som utgår från vårdtagarens/patientens behov av hjälp och stöd
  • förmåga att lyssna, ta ansvar och kunna sätta sig in i andra människors situation
  • att arbeta både självständigt och tillsammans med andra

Kontakt

Annette Birgersdotter Eriksson, +46 522‑69 78 13

Rektor

annette.birgersdottereriksson@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Camilla Säreborn, +46 522‑69 78 58

Studie och yrkesvägledare

camilla.sareborn@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Pauline Nehme, +46 522‑69 71 78

Lärare

pauline.nehme@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Linda Gustavsson, +46 522‑69 78 22

Lärare

linda.gustavsson@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Maria Gillstedt, +46 522‑69 78 34

Lärare

maria.gillstedt@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA