Kursinnehåll

Vård och omsorg Distans

Kurser

Kurskod

Gymnasie-

Länk till Skolverkets kurssida

poäng

med mål och betygskriterierAnatomi och fysiologi 1

ANOANA01

50

Anatomi och fysiologi 1Anatomi och fysiologi 2

ANOANA02

50

Anatomi och fysiologi 2Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

FUTFUN01

100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

FUTFUN02

100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2Gerontologi och geriatrik

GERGER0

100

Gerontologi och geriatrikHälso- och sjukvård 1

HAOHAL01

100

Hälso- och sjukvård 1Hälso- och sjukvård 2

HAOHAL02

100

Hälso- och sjukvård 2Omvårdnad 1

OMVOMV01

100

Omvårdnad 1Omvårdnad 2

OMVOMV02

100

Omvårdnad 2Psykiatri 1

PSYPSK01

100

Psykiatri 1Psykiatri 2

PSYPSK02

100

Psykiatri 2Psykologi 1

PSKPSY01

50

Psykologi 1Social omsorg 1

SOASOC01

100

Social omsorg 1Social omsorg 2

SOASOC02

100

Social omsorg 2Samhällskundkap 1a1

SAMSAM01a1

50

Samhällskunskap 1a1Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

SVESVE01/
SVASVA01

100

Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1Komvuxarbete


100

Komvuxarbete


Betyg

Betyg sätts efter uppnått kursmål i varje kurs enligt skalan: A-F