Uddevalla vuxenutbildning
vård och omsorgscollege

Vård och omsorg i Lärlingsform


vård

Att arbeta inom vård- och omsorg innebär:

  • ett omväxlande och stimulerande arbete för dig som är intresserad av och vill arbeta med människor
  • många olika arbetsuppgifter som utgår från vårdtagarens/patientens behov
  • förmåga att lyssna, ta ansvar och kunna sätta sig in i andra människors situation
  • att arbeta både självständigt och tillsammans med andra

Planerad start 2023

Pågående utbildning 2022-01-10 – 2023-05-26

Studietakt

Heltidsstudier, 62 veckor


Ansökan

Här gör du din ansökan
Ansökan görs tillsammans med en studie- och yrkesvägledare.
För mer information och telefontider »

Om du inte är skriven i Uddevalla kommun, tag takontakt med en studie- och yrkesvägledare i din hemkommun för att göra en individuell studieplan. Det är din hemkommun som beslutar om du får studera i Uddevalla eller inte. Därför skall du skicka din ansökan till din hemkommun.

Arbetsområden efter utbildningen

Utbildningen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper för ett arbete inom vård- och omsorgsverksamheter. Efter avslutad utbildning har du möjlighet att få anställning som undersköterska eller motsvarande yrkesroll.

För att få diplom för vård- och omsorgscollege behöver du ha läst eller läsa till SV 1/SvA1 och samhällskunskap 1a1

Att studera i lärlingsform

Lärlingsutbildning är en yrkesutbildning där lärandet sker genom praktiskt arbete på en arbetsplats, minst 70% av den totala studietiden är APL (arbetsplatsförlagt lärande). Övrig tid är lärarledda lektioner och tid för självstudier. Lärlingsutbildning passar dig är självgående och van vid att ta ansvar.

Ditt lärande och dina kunskaper valideras mot kursmål, bedöms och betygsätts på samma sätt och med samma krav som vid skolförlagd utbildning, yrkeslärarna har regelbunden kontakt med dig och din handledare och följer upp dina utvecklingsmål.

Utbildningen följer arbetslivets villkor och tempo, schema läggs utifrån arbetsplatsens tider vilket även innebär kvällar och helger. Du ansvarar själv för att ta dig till och från din lärlingsplats, även vid obekväma arbetstider.

Som lärling deltar du i skarpa situationer som inte alltid går att förutse. Du följer arbetet på arbetsplatsen med det tempot som krävs i yrket och kommer få möta riktiga patienter och brukare. Du kommer snabbt in i yrket och blir en del av arbetslaget. Din lärlingsplats blir en bra referens när du söker anställning efter utbildningen.

Nya direktiv för APL från Uddevalla socialtjänst

Alla anställda inom socialtjänsten som utför vårdnära arbete med äldre eller andra brukare behöver vara fullvaccinerade mot covid -19. Personal som är ovaccinerad kommer att omfördelas till arbetsuppgifter som inte är vårdnära. Beslutet har fattats av Uddevalla socialtjänst och syftar till att skydda äldre och andra brukare från smitta.

Detta innebär att du som studerar inte kommer kunna fullfölja APL/LIA om du inte är färdigvaccinerad.

Här kan du läsa mer om beslutet på Uddevalla kommuns hemsida »

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Förkunskaper

Alla elever behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen. Elever som har godkända betyg i svenska, svenska som andraspråk grundläggande och Matematik grund,delkurs 2 anses ha visat att de har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Övriga elever ska anmäla sig till en kunskapsbedömning via webbansökan, förutom ni som studerar Sv/Sva grund nu.

Förkunskaperna har utökats med matematik, delkurs 2 under 2021. Om du saknar delkurs 2 i matematik så kan du höra av dig till våra Studie- och yrkesvägledare så får du hjälp inför din ansökan.

Kostnader

Du bekostar själv din litteratur och ev. resor till och från din APL-plats.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Se information på www.csn.se.

CSN-period

2022-01-10 – 2022-06-10 = 22 veckor, 450 poäng
2022-08-22 – 2023-01-06 = 20 veckor, 400 poäng

Studie- och yrkesvägledning

Önskar du komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare är du välkommen att kontakta dem via e-post eller telefon. För mer information och telefontider »

Kontakt