Tider pågående utbildningar

Vård och omsorg

Start hösten 2019:
2019-08-19--2020-01-10 = 21 veckor
2020-01-13--05-29 = 20 veckor
2020-08-17--2021-01-01 = 20 veckor

Start våren 2020:
2020-01-13--05-29 = 20 veckor
2020-08-24--2021-01-08 = 20 veckor
2021-01-11--05-28 = 20 veckor

Start hösten 2020:
2020-08-24--2021-01-08 = 20 veckor
2021-01-11--05-28 = 20 veckor
2021-08-23--2022-01-07 = 20 veckor

Förslag på sidor