Vård och omsorg Psykiatri

vård

En utbildning för dig som har basutbildningen. 

För att få diplom för vård och omsorgs collage
behöver du ha läst eller läsa till svenska 1 och samhällskunskap 1a1. 


Planerad start 2022 

vom college

Information om kursinnehåll kommer senare.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Pågående utbildning 2021-01-11 - 2021-05-28

Studietakt

Heltidsstudier.

Förkunskaper

Slutförd basutbildning vård och omsorg med godkända elever.

Upplägg

I utbildningen förekommer arbetsplatsförlagt lärande på en arbetsplats. Kostnader för resor bekostar du själv. Oregelbunden arbetstid, kvälls-och helgtjänstgöring förekommer. Du följer handledarens schema. Arbetspass kan vara mellan 06.45-22.00.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Studie- och yrkesvägledning

Önskar du komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare är du välkommen att kontakta dem via e-post eller telefon 0522-69 61 90. För mer information.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Mer information

Kontakta studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum om du har frågor kring din ansökan.

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledarna har öppet: måndag 10-12, 13-18, tisdag 10-12, 13-16, onsdag 10-12. Förbokade besök onsdag 13-16, torsdag och fredag