Vård och omsorg

Vård- och omsorgsutbildningen syftar till att du får grundläggande kunskaper för arbete i vård- och omsorgsverksamheter.
Du får också en grund för fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare studier.
Du kan också studera enstaka kurser för att höja din kompetens.

Start 7 januari 2019

Utbildningstid

2019-01-07--2020-05-22.

Studietakt

Heltidsstudier.

Förkunskaper

För att klara utbildningen ser vi att du behöver

  • Godkända betyg i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 och matematik grundläggande.

Har du inte betyg i dessa kurser ska du i din ansökan meddela detta för att vi ska kunna boka tid för bedömning om du har förutsättningar att klara utbildningen.

Upplägg

I utbildningen varvas teoretiska studier med arbetsplatsförlagt lärande ute på en arbetsplats. Eftersom arbetsplatserna kan finnas på orter utanför Uddevalla måste du som söker vara
beredd att pendla dit och ev. kostnader för resor betalar du själv. Oregelbunden arbetstid, kvälls- och helgtjänstgöring förekommer då du följer handledarens schema. Arbetspass kan ligga mellan kl. 06.45-22.00.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel.

CSN-period

2019-01-07--2019-05-31 = 22 veckor
2019-08-19--2020-01-03 = 20 veckor
2020-01-06--05-22= 20 veckor

Pågående utbildningar

Tider pågående utbildningar

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

 

Mer information

Kontakta studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum om du har frågor kring din ansökan.

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledarna har öppet: måndag 10-12, 13-18, tisdag 10-12, 13-16, onsdag 10-12. Förbokade besök onsdag 13-16, torsdag och fredag