vård och omsorgscollege

Vård och omsorg

När du har studerat vård- och omsorgsutbildning, samt kurserna svenska 1/svenska A eller svenska som andra språk 1/svenska som andra språk A samt samhällskunskap 1a1/ samhällskunskap A med godkända resultat utfärdas diplom för vård- och omsorgscollege.

vård

Att arbeta inom vård- och omsorg innebär:

  • ett omväxlande och stimulerande arbete för dig som är intresserad av och vill arbeta med människor
  • många olika arbetsuppgifter som utgår från vårdtagarens/patientens behov
  • förmåga att lyssna, ta ansvar coh kunna sätta sig in i andra människors situation
  • att arbeta både självständigt och tillsammans med andra

Arbetsområden efter utbildningen
Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta som undersköterska eller motsvarande yrkesroll.

Utbildningen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper för ett arbete inom vård- och omsorgsverksamheter.

Planerad start 2022

Utbildningstid

Utbildningstid 2 år. Information om kursinnehåll kommer senare.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Pågående utbildningar
Tider pågående utbildningar

Ansökan

Här gör du din ansökan 

Studietakt

Heltidsstudier.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Förkunskaper

Alla elever behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen. Elever som har betyg i svenska, svenska som andraspråk grundläggande anses ha visat att de har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Övriga elever ska anmäla sig till kunskapsbedömning via webbansökan, förutom ni som studerar svenska, svenska som andraspråk grundläggande nu.

Arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen varvas teoretiska studier med arbetsplatsförlagt lärande. Kostnader för resor till arbetsplatsen betalar du själv. Oregelbunden arbetstid, kvälls-och helgtjänstgöring förekommer. Du följer handledarens arbetstider.

Inför APL kommer alla elever att behöva visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Kostnader

Du bekostar själv din litteratur och ev. resor till och från din APL-plats.

Du kommer att behöva ha tillgång till en dator.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Se information på www.csn.se.

Studie- och yrkesvägledning

Önskar du komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare är du välkommen att kontakta dem via e-post eller telefon 0522-69 61 90. För mer information.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00