vård och omsorgscollege

Vård och omsorg

För att få diplom för vård- och omsorgscollege behöver du ha läst eller läsa till svenska 1/svenska som andra språk1 och samhällskunskap 1a1.

vård

Att arbeta inom vård- och omsorg innebär:

  • ett omväxlande och stimulerande arbete för dig som är intresserad av och vill arbeta med människor.
  • många olika arbetsuppgifter som utgår från personens behov tex att stödja och hjälpa till vid dusch- och toalettbesök, att samtala med personerna samt motivera till självständighet.
  • att ha förmåga att lyssna, ta ansvar och kunna sätta sig in i andra människors situation.
  • att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
  • att du kan behöva ha körkort samt kunna cykla.
  • att du arbetar dagtid, kvälltid och helg/röda dagar.

Arbetsområden efter utbildningen
Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta som undersköterska eller motsvarande yrkesroll.

Utbildningen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper för ett arbete inom vård- och omsorgsverksamheter.

Start 9 januari 2023

Utbildningstid

2023-01-09 – 2024-05-24

Studietakt

Heltidsstudier, 62 veckor

Ansökan

Här gör du din ansökan
Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Om du inte är skriven i Uddevalla kommun, tag takontakt med en studie- och yrkesvägledare i din hemkommun för att göra en individuell studieplan. Det är din hemkommun som beslutar om du får studera i Uddevalla eller inte. Därför skall du skicka din ansökan till din hemkommun.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Förkunskaper

Alla sökande behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen. Du som har godkänt betyg i

  • Svenska/Svenska som andraspråk på grundläggande
  • Matematik grundläggande, delkurs 2

anses ha visat att du har förutsättningar för sökt utbildning. Om du inte har betyg men har motsvarande kunskaper skall du ansöka till en kunskapsbedömning via vår webbansökan.

Upplägg

I utbildningen varvas teoretiska studier med arbetsplatsförlagt lärande ute på ett företag. Oregelbunden arbetstid kan förekomma då man följer sin handledares schema. Eftersom företagen kan finnas på orter utanför Uddevalla måste du som söker vara beredd att pendla dit. Ev. kostnader för resor till företagen betalar du själv.

Arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen varvas teoretiska studier med arbetsplatsförlagt lärande på ett företag.
Du får en ökad arbetslivserfarenhet och minst 15% av tiden skall vara förlagd på företaget. Eftersom företagen kan finnas på orter utanför Uddevalla måste du som söker vara beredd att pendla dit. Det är en stor fördel om du har körkort, men inget krav för att gå utbildningen. Du ansvarar själv för att ta dig till APL-platsen.

Inför APL kommer alla elever att behöva visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Det är inte längre vaccinkrav mot covid-19 för att göra APL, vid hög smittspridning kan kommunen ta nya beslut gällande vaccinering och APL. Vid sådant beslut från socialtjänsten kan du behöver vara vaccinerad för att göra din APL.

Kostnader

Du bekostar själv din litteratur och ev. resor till och från din APL-plats.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Se information på www.csn.se.

CSN-period

Hösten 2022:

2022-08-22 – 2023-01-06 = 20 veckor, 400 poäng
2023-01-09 – 2023-06-09 = 22 veckor, 500 poäng
2023-08-21 – 2024-01-05 = 20 veckor, 450 poäng

Våren 2023:

2023-01-09 – 2023-06-09 = 20 veckor, 400 poäng
2023-08-21 – 2024-01-05 = 22 veckor, 500 poäng
2024-01-08 – 2024-05-24 = 20 veckor, 450 poäng

Studie- och yrkesvägledning

Önskar du komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare är du välkommen att kontakta dem via e-post eller telefon. För mer information och telefontider »