Yrkesförare - Godstransporter

Yrkesförare

Yrkeschauffören - ett spännande och fritt arbete

Att vara yrkesförare innebär att man har ett arbete som är ansvarsfullt och komplicerat. Yrket har många olika inriktningar såsom: fjärrtransporter, budbil, kranbil, distribution, farligt gods, entreprenad, specialtransporter och mycket mer. Med ett lastbilskörkort finns det mycket stora möjligheter till jobb.

Som lastbilsförare innebär det inte bara att du skall köra lastbilen ekonomiskt, miljömedvetet och trafiksäkert, du skall också bemöta kunder, hålla ordning på fraktsedlar och dessutom vara kunnig inom den lagstiftning som omger ditt arbete, t ex lastsäkring och arbetstidsbestämmelser. Med andra ord, du måste vara en mångkunnig och flexibel person för att klara morgondagens uppdrag i lastbilsbranschen.

Många lastbilsförare närmar sig pensionsåldern och därför förutspås att efterfrågan på kompetenta yrkesförare kommer att vara fortsatt stor de närmaste 5 - 10 åren.

Utbildningen genomförs i samarbete med kommunerna inom Fyrbodal som är

Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål.

Ansökan skickas till din hemkommun. 

Planerad start 2022

Information om kursinnehåll kommer senare.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Pågående utbildningar 
2021-03-01 - 2021-12-05

Ansökan

Här gör du din ansökan 

Studietakt

Heltidsstudier, 40 veckor.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Förkunskaper

Alla elever behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.
Elever som har betyg i svenska, svenska som andraspråk grundläggande och matematik grundläggande anses ha visat att de har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Övriga elever ska anmäla sig till en kunskapsbedömning via webbansökan.

Villkor

Du skall inneha B-körkort samt körkortstillstånd för CE-behörighet, klass 3. Körkortstillståndet skall skickas in tillsammans med ansökan tillsammans med en kopia på ditt körkort. Är du under 21 år bör du alltid kontakta oss i förväg för rådgivning.

Upplägg

I utbildningen varvar vi teorilektioner på skolan och praktiska övningar i lastbilen. Undervisning kan förekomma eftermiddag/kvällar och helger.

Arbetsplatsförlagt lärande

Du tar själv kontakt med ett lämpligt företag där du vill göra din utbildningstid, sk APL, vilket betyder arbetsplatsförlagt lärande. Det är bra om du skriver namnet på ditt företag redan i ansökan. Har du inte det klart kan du komplettera med det i efterhand. Du ansvarar själv för att ta dig till APL-platsen.

Inför APL kommer alla elever att behöva visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Prov och uppkörning

Om du vill kan du söka för körkort vid Trafikverket.
Skolan kommer att betala för två teoretiska prov (lastbil och lastbil+släp) samt två körprov (lastbil och lastbil+släp). Därtill ett teoretiskt yrkeskompetensprov. Om du behöver genomföra fler prov måste du betala för dessa själv.

Kostnader

Du bekostar själv dina böcker och ev. resor till och från din APL-plats samt läkarundersökning, körkortstillstånd, körkortstillverkning och nödvändiga varselkläder och skor.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Se information på www.csn.se.

CSN-period

2021-03-01 – 2021-12-05 = 40 veckor, totalt 800 poäng

Studie- och yrkesvägledning

Önskar du komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare är du välkommen att kontakta dem via e-post eller telefon 0522-69 61 90. För mer information.


Kontakt Lärare

Fredrik Heed, 0522-69 80 42, fredrik.heed@uddevalla.se

Lars-Åke Lindén, 0522-69 83 45, lars-ake.linden@uddevalla.se

Ulrika Karlsson /APL , ulrika.a.karlsson@uddevalla.se

Dominique Stjärnstorm, 0522-69 66 26, dominique.stjarnstorm@uddevalla.se

Bo-Inge Hult, 0522-69 63 36, bo-inge.hult@uddevalla.se


Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se