Ansökan

Yrkesförare - Godstransporter

Du som INTE är folkbokförd i Uddevalla kommun måste ta kontakt med den kommun där du är folkbokförd dvs din hemkommun, innan du gör en ansökan. Tag kontakt med en studie- och yrkesvägledare i din kommun.

Det är din hemkommun dvs den kommun där du är folkbokförd som beslutar om du får lov att studera i Uddevalla eller inte. Detta eftersom det är din hemkommun som skall betala för utbildningen.

Även om din folkbokföringskommun åtar sig att betala utbildningskostnaderna, innebär det INTE att du per automatik har blivit antagen till den utbildning som du sökt.

Här gör du din ansökan 

Start 1 juni 2020

Webbansökan öppen 7 april – 15 maj

Ansökan stängd 16 maj - 1 juni.
Därefter öppnas ansökan åter för reservantagning i mån av plats.


Viktiga datum för dig som har sökt Yrkesförare godstransport med start 1 juni 2020

15 maj: Senaste dag att komplettera med betyg, körkort och körkortstillstånd grupp 3.

18 maj: Antagningsbesked kommer att skickas via den mail du uppgett vid ansökan.

22 maj: Senaste dagen för inlämning av svarsbesked på antagningen.

25 maj: Reservantagning kommer att skickas via den mail du uppgett vid ansökan.

29 maj: Senaste dagen för inlämning av svarsbesked på reservantagningen.


 

Start januari 2021

Webbansökan öppen 1 oktober – 15 november

Ansökan stängd 16 november - 1 december.

Därefter öppnas ansökan åter för reservantagning i mån av plats.