Uddevalla vuxenutbildning

Kursinnehåll

Yrkesförare - Godstransporter

Kurser

Kurskod

Gymnasie-

Länk till Skolverkets kurssidapoäng

med mål och betygskriterier

Yrkestrafik - vux

TRAYRK1

300

Yrkestrafik - vux

Godstrafik - vux

GOSGOD0

200

Godstrafik

Godshantering - vux

GODGOD1

100

Godshantering - vux

Fordonskombinationer - godstransporter

TRAFOR0

200

Fordonskombinationer - godstransporter

Orienteringskurs

KGYORI31b

IndividuelltKontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se