Val

Söndagen den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Och du kan redan nu förtidsrösta i valfri röstningslokal i hela Sverige. I Uddevalla kommun kan du förtidsrösta på Bohusläns museum, Dalabergs bibliotek, Kontaktcenter, Ljungskilegården och Torp köpcentrum i Hem & Fritidshuset.

Här hittar du information om hur du förtidsröstar, samt var det finns vallokaler och röstningslokaler i Uddevalla kommun. Observera att du förtidsröstar i röstningslokalerna.

Om du väljer att rösta på valdagen ska du gå till den vallokal som finns i ditt valdistrikt. Vilket valdistrikt du tillhör, och vilken vallokal du ska gå till på valdagen står på ditt röstkort.

Nyheter

Val till riksdagen, kommun- och regionfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år. Nästa val är 2026.

Val till Europaparlamentet hålls vart femte år. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag, i Sverige är valdagen alltid på en söndag. Då väljer du vilken representant som ska företräda dig i Europaparlamentet. Nästa EU val är den 9 juni 2024.

Den 11 september 2022 var det val i Sverige till riksdag, kommun- och regionfullmäktige.

Val till Europaparlamentet var det 26 maj 2019.

Valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och valen ska vara fria, hemliga och direkta.

Allmän rösträtt
Rösträtten beror endast på sådana krav som folk i allmänhet kan uppfylla, det vill säga ålder, medborgarskap och bostadsort. Läs mer om rösträtt.
Lika rösträtt
Alla väljare har lika rätt att påverka valresultatet, det vill säga en röst per person.
Fria val
Ingen annan får bestämma vad väljaren ska rösta på.
Hemliga val
Väljaren är inte tvungen att visa eller tala om hur han eller hon röstat. 
Direkta val
Väljarna utser direkt de som sitter i till exempel riksdagen eller kommunfullmäktige, de är direktvalda av folket.

Du kan rösta på följande sätt:

  • i din vallokal på valdagen
  • förtidsrösta i röstningslokal
  • rösta med bud
  • rösta med amulerande röstmottagare
  • rösta från utlandet

Identitet

Du måste kunna styrka din identitet exempelvis med giltig ID-handling som till exempel körkort, ID-kort, pass eller digital legitimation, vara känd av röstmottagaren eller ha en person med dig som går i god för dig och som har ID-handling. Röstkortet i sig gäller inte som ID-handling.

Valnämnden

Kommunerna ansvarar för genomförandet av både de allmänna valen och valet till Europaparlamentet. Valnämnden ansvarar för att utföra kommunens uppgifter vid val. Ett exempel är rekrytering av röstmottagare till förtidsröstningen och till vallokalerna på valdagen. Valnämndens preliminära rösträkning efter valet äger rum onsdagen efter valdagen. Rösträkningen är offentlig.

Valmyndigheten

Valmyndigheten är den centrala myndighet som har det sammanhållande ansvaret för att organisera och genomföra olika val samt informera om möjlighet att rösta i dessa val. På Valmyndighetens hemsida finns information på lättläst svenska, teckenspråk, med lyssnarfunktion och på flera olika språk. Läs mer här

Kontakt

Kontaktcenter, telefon 0522-69 65 50
kommunen@uddevalla.se

Valnämnd

Ordförande Fredrik Södersten telefon 076-816 04 30
Vice ordförande Sebastian Grip Nilsson 070-410 12 38

Förslag på sidor