Västerskolan

Västerskolan

Västerskolan är en 4-9 skola med ca 530 elever, beläget i utkanten av centrala Uddevalla. Skolan är uppdelad i två enheter, åk 4-7 och åk 8-9 med en ansvarig rektor till respektive enhet. På skolan finns ett profilspår med inriktning musik. Skolan har en hög andel behöriga lärare som ärindelade i årskurshomogena arbetslag. Eleverna på skolan har var sin chromebookoch i undervisningen använder lärare och elever classroom som verktyg. Information till vårdnadshavare och elever sker genom Unikum.

Skolan består av en huvudbyggnad, där 7-9 får sin undervisning. Åk 4-6 får undervisning i ”Vita huset”, en nybyggd lokal en bit ifrån huvudbyggnaden. Musik, slöjd och idrottsundervisning bedrivs i intilliggande byggnader. Matsalen ligger i huvudbyggnaden, där har eleverna möjlighet att äta frukost till reducerat pris utöver den lunch som serveras varje dag. Skolgården är uppdelad på tre mindre gårdar, åk 4-6, åk 7 och åk 8-9.

På skolan finns ett elevhälsoteam, där skolkurator, skolsköterska, specialpedagog, studie och yrkesvägledare samt rektor finns representerade. Andra kompetenser finns att tillgå i Centrala elevhälsan.

Skolan har två skolvärdar ute bland ungdomarna. De befinner sig i korridorer, matsal och på skolgården. På morgonen går skolvärdarna ut i klasserna för att stämma av samtliga elevers närvaro/frånvaro. Eleverna har tillgång till ett bemannat mediatek med böcker, tidningar och datorer. I mediateket erbjuds läxläsning varje eftermiddag.


Kontakt

Rektor år 4-7
Annika Egle Svensson
Telefon 0522-69 71 05

Rektor år 8-9
Christina Öberg
Telefon 0522-69 71 01

Administratör                                                
Linn Boman
Telefon 0522-69 71 06

Administratör
Eva Blomqvist
Telefon 0522-69 66 76

Handläggare                                              
Christel Bjurström
Telefon 0522-69 71 32


Adress
Stjärngatan 1 451 51 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00