Uddevalla vuxenutbildning

Tentamen för högskolestuderande

Har du skriftlig tentamen i din utbildning kan vi erbjuda dig möjligheten att tenta på Uddevalla Vuxenutbildning.

Gör så här

 1. Anmäl dig via fomuläret så du får svar på om vi har möjlighet att arrangera tentamen aktuell dag och tid. Du måste kontakta oss senast 2 veckor innan skrivtillfället, för att ha möjligheten att få skriva din tentamen hos oss.
  Datum som du som student har möjlighet att skriva tentamen hos oss:
  Mars - 18, 23 och 25
  April - 1, 7, 8 och 20

  Maj - 6 och 19
  Juni - 1, 3 och 8
 2. Ansök hos din högskola/universitet om att få skriva tentamen på Uddevalla Vuxenutbildning. Tänk på att varje högskola/universitet har sina egna rutiner för hur du ansöker om att skriva tentamen på annan ort.

Tentamen kan enbart erbjudas från kl 09:00 - 17:00.

Vår service erbjuds i första hand till invånare i Uddevalla kommun och/eller till personer som är inskrivna på Uddevalla Vuxenutbildning som student. Studerande från andra kommuner kan erbjudas tentamensmöjlighet, i den mån det finns plats och på tider där det redan genomförs tentamen.

OBS! Från v.26 - v.32 kan vi ej tillhandahålla tentamen.

Administrationsavgift

För dig som läser en kurs eller program via Uddevalla Vuxenutbildning är tentamen helt kostnadsfri. I övrigt tar vi ut en administrationavgift på 350 kr som betalas vid tentamenstillfället. Observera att vi tar ej kontanter, det går enbart att betala med kort.

För mer info kontakta

Rebecka Falk, 0522-69 78 10
tentamen-vux@uddevalla.se


Anmäl dig i formuläret