Senaste nytt från Uddevalla kommun

Nu börjar vi sopa upp vinterns grus

Ett vårtecken! Måndag 18 mars börjar vi sopa upp det vintergrus som ligger på kommunens gator. Sopning av gång- och cykelvägar startar på Strömstadsvägen för att sedan fortsätta på Fjällvägen, Fridhem, centrum, Kampenhof och huvudcykelstråken mot centrum. Därefter övriga gång- och cykelbanor.

Publicerades 2019-03-20

Så kan vi gynna biologisk mångfald

Klimatförändringar påverkar även den biologiska mångfalden. Ett varmare klimat leder till att vi får en helt annan miljö för växter och djur, vilket innebär att vissa arter kan minska i antal eller dö ut. Men vi kan alla hjälpas åt att bevara den viktiga biologiska mångfalden.

Publicerades 2019-03-18

Publicerades 2019-03-20

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00