Kommun-Kim

Senaste nytt från Uddevalla kommun

Stadshuset och andra kontor stänger tillfälligt för externa besök

Med hänsyn till samhällspridningen av covid -19 så stänger Stadshuset och andra kommunala kontor tillfälligt för externa besökare. Stängningen gäller från och med 24 januari till och med 7 februari.

Publicerades igår

Ansträngd bemanning inom socialtjänsten

Just nu är det hög sjukfrånvaro och frånvaro för vård av barn bland personalen inom socialtjänsten. Det innebär ett ansträngt läge vad gäller bemanningen i socialtjänstens samtliga verksamheter. Detta omfattar både vård- och omsorgsboenden, hemtjänst, LSS, personlig assistans, samt verksamheter inom socialpsykiatri och missbruksvård.

Publicerades 2022-01-18

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00