Kommun-Kim

Senaste nytt från Uddevalla kommun

Nu lanseras nytt QR-kodsystem mot klotter, nedskräpning och skadegörelse

Har du upptäckt klotter, skadegörelse eller skräp i Uddevalla centrum? Nu kan du snabbt och enkelt rapportera detta via QR-koder på skyltar som finns uppsatta på byggnader, parkmöbler och soptunnor i centrala staden. Det är Uddevalla City BID, en samverkan mellan Uddevalla kommun och fastighetsägare i centrum, som står bakom den nya funktionen. Tillsammans gör vi Uddevalla ännu bättre!

Publicerades 2022-09-19

Plan för ny stadsdel i centrum

På kommunstyrelsens senaste sammanträde beslutades det att ett planprogram ska tas fram för södra Å-staden. En plan för hur staden ska utvecklas söder om Bäveån med avgränsning vid Göteborgsvägen och Svenskholmen.

Publicerades 2022-09-16