Utbildningar

Kurser och utbildningar som startar hösten 2020.

Hos oss kan du, som inte läst färdigt din grund- och eller gymnasieutbildning, göra det.
Du kan också få extra stöd och hjälp att komma igång med dina studier, genom vår stödverksamhet Studiecentrum.
Den som inte har svenska som modersmål, kan läsa svenska för invandrare, SFI. Vi har dessutom särskild utbildning för vuxna och ett flertal olika yrkesutbildningar. Yrkeshögskola är en eftergymnasial utbildningsform, inom vilken vi för närvarande har åtta olika inriktningar.

Hittar du inte den kurs du vill söka i vårt ordinarie kursutbud, kan det finnas möjlighet att läsa den på distans. Tag kontakt med en studie- och yrkesvägledare.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00