Utbildningar

Hos oss kan du, som inte läst färdigt din grund- och eller gymnasieutbildning, göra det.
Du kan också få extra stöd och hjälp att komma igång med dina studier, genom vår stödverksamhet Studiecentrum. Den som inte har svenska som modersmål, kan läsa svenska för invandrare, SFI. Vi har dessutom särskild utbildning för vuxna och ett flertal olika yrkesutbildningar. Yrkeshögskola är en eftergymnasial utbildningsform, inom vilken vi för närvarande har två olika inriktningar.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se