Ikon Kommun och politik

Kommun och Politik

Uddevalla blev en stad redan 1498 och är nu som då en knutpunkt för regionens handel och resande. Vi satsar mycket på medborgarinflytande då vi tycker det är viktigt att alla får göra sina röster hörda. Idag är vi drygt 54 000 invånare som bestämmer hur kommunen ska utvecklas vidare - tillsammans och för varandra vi bygger framtidens Uddevalla.

Nyheter Kommun och Politik

Folk på stan

Uddevallas befolkning fortsätter öka!

Uddevalla har nu 55 164 invånare enligt nya uppgifter från SCB:s (Statistiska centralbyrån) befolkningsstatistik. Under 2016 ökade Uddevalla sin befolkning med 984 personer.

Publicerades 2017-02-21

Bild hälsosatsning

Kommunen satsar 10 miljoner för bättre hälsa

Nu kraftsamlar Uddevalla kommun för att förbättra hälsan och arbetsmiljön för sina medarbetare. Totalt satsas 10 miljoner kronor på hälsofrämjande och förebyggande insatser under 2017. Målsättningen är att minska sjukfrånvaron på både kort och lång sikt.

Publicerades 2017-02-01

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00