Nyheter Kommun och Politik

Ungdomsfullmäktige valde ny styrelse

Ungdomsfullmäktige valde på sitt första sammanträde för hösten den 20 oktober en ungdomsstyrelse. Ungdomsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, ekonomiansvarig och informationsansvarig och har som uppdrag att leda ungdomsfullmäktiges arbete och förbereda dess sammanträden.

Publicerades 2020-10-23

Förberedelser för hamnens flytt västerut

I Uddevalla pågår ett långsiktigt strategiskt arbete som handlar om att flytta delar av hamnens verksamhet västerut. För att staden ska kunna växa mot vattnet behöver också verksamheter flytta, ny mark tillgängliggöras och förberedas.

Publicerades 2020-10-21

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00