Ikon Kommun och politik

Kommun och Politik

Uddevalla blev en stad redan 1498 och är nu som då en knutpunkt för regionens handel och resande. Vi satsar mycket på medborgarinflytande då vi tycker det är viktigt att alla får göra sina röster hörda. Idag är vi drygt 55 000 invånare som bestämmer hur kommunen ska utvecklas vidare - tillsammans och för varandra vi bygger framtidens Uddevalla.

Nyheter Kommun och Politik

Se kommunfullmäktige från 13 februari

Nu kan du se gårdagens webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde. En av punkterna på mötet var att utveckla Rimnersområdet till ett samlat idrotts och fritidscenter och placera det nya badhuset där. Genom omröstning med 40 ja och 21 nej beslutades att badhuset fortsatt ska byggas på Widingsborg där badhuset ligger idag. Utredning om alternativt tillfälligt bad pågår.

Publicerades 2019-02-14

Ny kvalitetsmätning av Uddevalla kommun

Årets undersökning av Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) visar att Uddevallas resultat ligger ungefär på genomsnittet. Bäst resultat får Uddevalla inom området service, där kommunen ligger bland de 25 procent bästa i landet. Uddevalla är också bland de främsta kommunerna vad gäller andel gymnasieelever med examen inom 4 år, men uppvisar sämre resultat vad gäller elevernas kunskaper i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3, samt i matematik i årskurs 6.

Publicerades 2019-02-13

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00