Ikon Kommun och politik

Kommun och Politik

Uddevalla blev en stad redan 1498 och är nu som då en knutpunkt för regionens handel och resande. Vi satsar mycket på medborgarinflytande då vi tycker det är viktigt att alla får göra sina röster hörda. Idag är vi drygt 55 000 invånare som bestämmer hur kommunen ska utvecklas vidare - tillsammans och för varandra vi bygger framtidens Uddevalla.

Nyheter Kommun och Politik

Uddevalla förbättrar service till företag

Igår onsdag presenterade Sveriges kommuner och landsting (SKL) Öppna jämförelser- företagsklimat 2018, en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Uddevalla kommun har stadigt förbättrat sitt resultat, från Nöjd kund-index 63 för år 2014 till index 73 för 2018, vilket tyder på att företagen blir allt mer nöjda med kommunens service.

Publicerades 2019-04-11

Se kommunfullmäktige från 10 april

Nu kan du se gårdagens webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde. Igår beslutades att införa gruppledararvode för varje parti i kommunfullmäktige. Omröstningen blev 30 ja röster, 24 nej röster. och 6 avstod.

Publicerades 2019-04-11

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00