Nyheter Kommun och Politik

Låga parkeringsavgifter införs i centrum

Från och med idag 1 juli gäller reducerade parkeringsavgifter i Uddevalla centrum. Syftet är att få en större genomströmning på parkeringsplatserna då den låga avgiften innebär att tidsregleringen gäller.

Publicerades 2020-07-01

Ubildning om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)

ÖK Idé bjuder in till en digital halvdagsutbildning om samverkan mellan kommun och idéburen sektor med fokus på IOP. Utbildningen vänder sig till politiker, aktörer från civilsamhället och berörda tjänstepersoner i Uddevalla kommun.

Publicerades 2020-06-17

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00