Ikon Trafik och resor

Trafik och Resor

Uddevalla är hjärtat i Bohuslän och kommunikationerna till, från och i vår kommun är viktiga för oss. Vi satsar på bra gång- och cykelvägar och rättvis tillgång på kollektivtrafik. Vår Kundtjänst kontaktar du om du stöter på något fel på våra gator, gatubelysning, parker, lekplatser eller parkeringsautomater. Tillsammans håller vi Uddevalla helt och rent.

Nyheter Trafik och Resor

Sopmaskin

Dags att sopa bort gruset – det är vår!

Denna veckan börjar arbetet med sopa bort allt isgrus på våra gator, gång- och cykelbanor. Sopningen påbörjas i de centrala delarna av Uddevalla för att sedan fortsätta i Hogstorp, Ljungskile, och Lane Fagerhult.

Publicerades idag

Riksväg 44 genom Uddevalla.

Arbete i tunnlarna 9 mars-november

Trafiken genom Uddevalla på väg 44 kommer att påverkas kraftigt när Trafikverket påbörjar årets arbete i tunnlarna. Tunnel 1 och 2 kommer att vara avstängda mellan 9 mars - november 2017.

Publicerades 2017-03-08

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00