Ikon Omsorg och hjälp

Omsorg och Hjälp

I Uddevalla ska alla känna sig delaktiga och ha möjlighet att leva ett meningsfullt liv. Vi arbetar för att alla ska kunna åldras tryggt i sitt eget hem och för att medborgare med en funktionsnedsättning ska ha samma förutsättningar som de utan. Vi driver också flera framgångsrika projekt som ger kommunens nyanlända en bra start, så de snabbast möjligt kan leva ett självständigt liv.

Nyheter Omsorg och Hjälp

Cannabis

Informationskväll om cannabis 4 april

Välkommen till en informationskväll om cannabis. Här ges en lägesrapport om hur drogan­vändandet ser ut i Uddevalla, en förklaring vad cannabis är och vilka tecken du som förälder ska titta efter.

Publicerades 2017-03-22

Petra Viita

Ny projektledare för bostadslösningar

Petra Viita jobbar sedan 1 februari på integrationsenheten. Hon har anställts som projektledare för Bostadsförsörjning för nyanlända – ett projekt som finansieras av Länsstyrelsen och som pågår fram till sista juni 2018.

Publicerades 2017-03-16

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00