Nyheter Trafik och Resor

Lelångevägen stängs av från 26 april

I samband med bygget av en ny gång- och cykelväg kommer en del av Lelångevägen att stängas av från måndag 26 april till fredag 7 maj. Avstängningen sker i närheten av avsmalningen av Lelångevägen i höjd med Västerskolan, där det idag finns ett övergångsställe.

Publicerades 2021-04-19

Ny gång- och cykelväg längs Lelångevägen

På tisdag 6 april inleds arbetet med att bygga en ny gång- och cykelväg längsmed Vintergatan och vidare västerut längs Lelångevägen fram tills avsmalningen av vägen. När denna sträcka är färdigbyggd blir det säkrare att ta sig mellan centrum och de västra delarna av Uddevalla. Arbetet påverkar framkomligheten och beräknas vara klart i mitten av juni.

Publicerades 2021-04-01

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00