Nyheter Trafik och Resor

Trädgårdsgatan renoveras från 8 augusti

Nu ska Trädgårdsgatan intill Rådhuset i centrum få en ansiktslyftning. Gatan kommer att renoveras på sträckan mellan Kilbäcksgatan och Kungsgatan. Arbetet startar på måndag 8 augusti då gatan stängs av för all biltrafik. Gående kommer att kunna passera arbetsområdet.

Publicerades 2022-08-04

Korsning på Strömstadsvägen byggs om

Från och med måndag 8 augusti stängs Strömstadsvägen av vid fyrvägskorsningen vid Bävebäcksgatan. Korsningen ska renoveras och bli mer trafiksäker. Under byggtiden går det att köra fram till korsningen från väster och öster på Strömstadsvägen och sedan göra en u-sväng, men all genomfartstrafik hänvisas till Bastiongatan alternativt riksväg 44 och Fjällvägsmotet. Arbetet planeras pågå till 8 november.

Publicerades 2022-08-02

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00