Ikon Trafik och resor

Trafik och Resor

Uddevalla är hjärtat i Bohuslän och kommunikationerna till, från och i vår kommun är viktiga för oss. Vi satsar på bra gång- och cykelvägar och rättvis tillgång på kollektivtrafik. Vårt kontaktcenter kontaktar du om du stöter på något fel på våra gator, gatubelysning, parker, lekplatser eller parkeringsautomater. Tillsammans håller vi Uddevalla helt och rent.

Nyheter Trafik och Resor

Trafikavstängning vid Göteborgsvägen/Asplundsgatan

Från måndag 15 april kommer korsningen Göteborgsvägen/Asplundsgatan att stängas av på grund av arbete med nya VA-ledningar. VA arbetet är fortsättning på förberedelserna för att bygga det nya badhuset vid Walkesborg.

Publicerades 2019-04-11

Ny gång- och cykelväg längs Edingsvägen

Efter påskhelgen startar bygget av den nya gång- och cykelvägen längs Edingsvägen, från Fjällvägen fram till gångbron som går över Riksväg 44. Arbetet är ett led i satsningen för ökat och säkert cyklande där kommunen binder ihop befintliga cykelstråk med nya.

Publicerades 2019-04-10

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00