Nyheter Trafik och Resor

Nu börjar vi sopa upp vinterns grus

Ett vårtecken! Måndag 16 mars börjar vi sopa upp det vintergrus som ligger på kommunens gator. Sopning av gång- och cykelvägar startar på Strömstadsvägen för att sedan fortsätta på Fjällvägen, Fridhem, centrum, Kampenhof och huvudcykelstråken mot centrum. Därefter sopas övriga gång- och cykelbanor.

Publicerades 2020-03-12

Korsningen Lagerbergs­gatan och Norra Drottninggatan stängs av

Arbetet vid Lagerbergsgatan går bättre än väntat. Nu kommer korsningen mot Norra Drottninggatan att stängas redan idag måndag 9 mars för dragning av vatten-, fiber- och elledningar. Arbetet beräknas vara klart i april.

Publicerades 2020-02-27

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00