Nyheter Trafik och Resor

Garvaremyrsvägen stängs av

Garvaremyrsvägen är just nu avstängd i höjd med järnvägsbron för all motortrafik samt för cyklister och fotgängare. Anledningen är att en granitmur vid Garvaremyrsvägen ska tas bort och en ny stödmur ska byggas.

Publicerades 2020-05-27

Slutetappen innan Ångbåtskajen öppnar

Skredsäkringsarbetet vid Ångbåtskajen, på Bäveåns norra sida, är lite försenat på grund av att området behöver kompletteras med en mindre tryckbank närmast Västerbron. Målet är att öppna Museiparken och den nya träpromenaden längs vattnet i juni.

Publicerades 2020-05-15

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00