Nyheter Trafik och Resor

Vägbroar och tunnlar renoveras på Dalaberg

I början av oktober startar ett arbete med att renovera två vägbroar med tillhörande gång- och cykelvägstunnlar på Dalaberg. Tunnlarna ska få bättre belysning och broarnas ytskikt ska bytas. Arbetet kommer att pågå fram till slutet av november och påverkar trafiken på Fjällvägen och Myråsvägen, där det finns risk för köbildning.

Publicerades 2020-09-17

Hjälp varandra i trafiken vid Västgötavägen

Just nu pågår vägarbete på Edingsvägen, vilket gör att en del bussar kör via Excersisvägen till och från Rimnersområdet. Vid vissa tider när det är mycket trafik är det svårt för bussarna att svänga ut på Västgötavägen och här behövs din hjälp!

Publicerades 2020-09-08

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00