Ikon Trafik och resor

Trafik och Resor

Uddevalla är hjärtat i Bohuslän och kommunikationerna till, från och i vår kommun är viktiga för oss. Vi satsar på bra gång- och cykelvägar och rättvis tillgång på kollektivtrafik. Vårt kontaktcenter kontaktar du om du stöter på något fel på våra gator, gatubelysning, parker, lekplatser eller parkeringsautomater. Tillsammans håller vi Uddevalla helt och rent.

Nyheter Trafik och Resor

Ny trädallé på Göteborgsvägen

I somras tog kommunen ned ett tiotal björkar på Göteborgsvägen i centrala Uddevalla. Det visade sig att resterande björkar också har uppnått sin livslängd och är i för dåligt skick för att bevaras. Därför kommer alla björkarna att tas ned i vinter och en ny trädallé planteras under 2019.

Publicerades 2018-10-09

Cykla och minska dina klimatutsläpp

Vill du vara med och rädda planeten? Just nu är det Europeiska trafikantveckan, som syftar till att uppmuntra till hållbara resor och transporter. Ett sätt att göra ett hållbart val är att ersätta kortare bilturer med cykel.

Publicerades 2018-09-19

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00