Hitta direkt

Nyheter Trafik och Resor

Nu fräschar vi upp gångtunneln mellan Östrabo och Rimnersområdet

Gångtunneln under riksväg 44, som förbinder Östrabo och Rimnersområdet, kommer att vara avstängd i sex veckor, från den 2 maj till den 20 juni. Slutdatum är preliminärt då vädret styr när målningsarbetet kan göras. Stängningen beror på underhållsarbete och installation av ny belysning i tunneln.

Publicerades 2024-04-30

Belysningsarbeten startar på Kampenhof - ett led i trygghetsskapande åtgärder

För att få en bättre trygghet och säkerhet gör kommunen nu en större satsning på belysning inom Kampenhofsområdet. Förra året anordnades trygghetsvandringar på Kampenhof med kommunens representanter (säkerhetssamordnare m fl) och kommunpolis. Då framkom det att belysningen var dålig och behövde åtgärdas, vilket nu alltså kommer att ske.

Publicerades 2024-04-16