Ikon Trafik och resor

Trafik och Resor

Uddevalla är hjärtat i Bohuslän och kommunikationerna till, från och i vår kommun är viktiga för oss. Vi satsar på bra gång- och cykelvägar och rättvis tillgång på kollektivtrafik. Vårt kontaktcenter kontaktar du om du stöter på något fel på våra gator, gatubelysning, parker, lekplatser eller parkeringsautomater. Tillsammans håller vi Uddevalla helt och rent.

Nyheter Trafik och Resor

Omdirigering av skolbussar på Ulvesundsvägen

I höst genomför Trafikverket etapp 2 av vägarbetet på väg 675, Ulvesundsvägen, för att minska risk för bergras längs Ljungskileviken. Arbetet innebär att en del av vägsträckan kommer att stängas av helt från 20 augusti-30 november. Under denna tid omdirigeras berörda skolbussar och får andra tidtabeller.

Publicerades 2018-08-08

Skredsäkring av badhuskajen

Måndag 6 augusti startade arbetet med att skredsäkra området längs Teaterplantaget på södra sidan av Bäveån, från Västerbron fram till badhuskajen där Skärgårdsbåtarna lägger till.

Publicerades 2018-08-07

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00