Hitta direkt

Nyheter Trafik och Resor

Fler gratisparkeringar på Kampenhof

Nu finns fler parkeringsplatser som är avgiftsfria 3 timmar på Kampenhof!

Publicerades 2023-12-06

Del av väg 656 stängs under två veckor

Problem med sättningar har uppstått runt bro på väg 656. Då dessa åtgärdas måste vägen stängas på en sträcka av cirka 600 meter väster om korsning med väg 660. Trafiken leds om via väg 659.

Publicerades 2023-11-24

Vanliga frågor och svar