Ikon Trafik och resor

Trafik och Resor

Uddevalla är hjärtat i Bohuslän och kommunikationerna till, från och i vår kommun är viktiga för oss. Vi satsar på bra gång- och cykelvägar och rättvis tillgång på kollektivtrafik. Vårt kontaktcenter kontaktar du om du stöter på något fel på våra gator, gatubelysning, parker, lekplatser eller parkeringsautomater. Tillsammans håller vi Uddevalla helt och rent.

Nyheter Trafik och Resor

Ny analys visar nytta med dubbelspår på Bohusbanan

Ett dubbelspår på Bohusbanan mellan Göteborg och Oslo ger stora vinster vad gäller restid, arbetsmarknad, tillväxt, godstransporter och miljö. Det visar en ny analys som tagits fram genom ett samarbete mellan Sveriges Byggindustrier i Uddevalla, Företagarna i Uddevalla och Uddevalla kommun.

Publicerades 2018-02-09

Del av korsning på Kungsgatan stängs av

En mindre del av korsningen vid Hallmans hörna på Kungsgatan stängs av tillfälligt. Anledningen är att markbeläggningen har skadats av tung trafik, stenar har hamnat snett och det innebär fallrisk.

Publicerades 2018-02-07

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00