Nyheter Omsorg och Hjälp

Uddevalla satsar stort på investeringar i välfärden

Kommunen planerar att skriva ett samverkansavtal med Hemsö om att bygga, äga och förvalta sju samhällsfastigheter. Ärendet kommer att behandlas på kommunstyrelsen 26 februari och senare på kommunfullmäktige 11 mars.

Publicerades 2020-02-20

Finsk äldreomsorg finns på Skogslyckan

Är du äldre, finsktalande och vill ha äldreomsorg på finska? Det kan du få på finska enheten på Skogslyckans vård- och omsorgsboende. Där kan du prata finska med personal och boende, läsa finska nyheter, lyssna på finsk musik och fira finska högtider.

Publicerades 2020-02-12

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00