Ikon Omsorg och hjälp

Omsorg och Hjälp

I Uddevalla ska alla känna sig delaktiga och ha möjlighet att leva ett meningsfullt liv. Vi arbetar för att alla ska kunna åldras tryggt i sitt eget hem och för att medborgare med en funktionsnedsättning ska ha samma förutsättningar som de utan. Vi driver också flera framgångsrika projekt som ger kommunens nyanlända en bra start, så de snabbast möjligt kan leva ett självständigt liv.

Nyheter Omsorg och Hjälp

Föreläsningar om våld mot kvinnor och demokratibrott

Torsdag 5 september har Brottsofferjouren två intressanta föreläsningar på Bohusläns museum inom området våld mot kvinnor och demokratibrott.

Publicerades 2019-08-16

Stödfamilj enligt LSS sökes!

Är du intresserad av att göra en insats för ett barn som behöver komma till en stödfamilj är du välkommen att höra av dig till oss på Kilbäckskontoret på Socialtjänsten. Som stödfamilj tar du emot ett barn med funktionsnedsättning enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Publicerades 2019-06-26

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00