Nyheter Omsorg och Hjälp

Färre unga använder droger

Allt färre ungdomar använder narkotika, alkohol eller tobak. Däremot tror allt fler unga att det inte är så farligt att använda droger. Det visar den drogvaneundersökning som genomfördes under våren av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) i samarbete med kommunerna och Västra götalandsregionen.

Publicerades 2019-10-18

Uddevalla får bra resultat i enkät till äldre

Varje år skickar Socialstyrelsen ut en enkät till alla äldre som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende med frågor om vad de tycker om sin äldreomsorg. Resultatet från årets undersökning visar att många är nöjda med vård och omsorg i Uddevalla kommun.

Publicerades 2019-10-16

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00