Ikon Omsorg och hjälp

Omsorg och Hjälp

I Uddevalla ska alla känna sig delaktiga och ha möjlighet att leva ett meningsfullt liv. Vi arbetar för att alla ska kunna åldras tryggt i sitt eget hem och för att medborgare med en funktionsnedsättning ska ha samma förutsättningar som de utan. Vi driver också flera framgångsrika projekt som ger kommunens nyanlända en bra start, så de snabbast möjligt kan leva ett självständigt liv.

Nyheter Omsorg och Hjälp

Föreläsning om skärmanvändandets konsekvenser

Drogfri ungdom inbjuder till föreläsning om ungas förhållande till spel och internet den 8 maj på Högskolecentrum Bohuslän. Beteendevetaren och coachen Tarja Larson och datorspelaren Gustaf Ferreira De Oliveira från Skärmbalansen kommer för att berätta om sina erfarenheter. De ger oss verktyg i hur vi kan stötta våra unga och hjälpa oss vuxna till att bli medvetna datorspelare och skärmanvändare. Även du som är ungdom är välkommen! Vi lever i en tid då vi alla spenderar allt mer tid framför skärmen, vare sig det är smartphone, padda eller dator. Det är i många avseenden både positivt och utvecklande. Samtidigt finns risker med ett överdrivet skärmanvändande och datorspelande, vilket kan få negativa konsekvenser såsom psykiska som fysiska hälsorisker, social isolering, och ett förändrat beteende. Föreläsningen är kostnadsfri. Anmälan » Tid och plats: Onsdag 8 maj klockan 18-20 på Högskolecentrum Bohuslän, Östergatan 18A. För mer information kontakta: Malin Törner , drogförebyggande samordnare, telefon 0522-69 68 22  

Publicerades idag

Projektet välfärdsteknik inom funktionshinderområdet

Projektet "Välfärdsteknik med inriktning mot IKT inom funktionshinderområdet" startade i januari 2016 och pågick till december 2018. Uddevalla deltog tillsammans med andra kommuner inom Fyrbodal. Projektet var ett samverkansprojekt som bestod av ett forskningsprojekt och ett utvecklingsprojekt.

Publicerades 2019-03-26

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00