Nyheter Omsorg och Hjälp

Se smarta lösningar i inspirationsmiljön på Ryttaren

Nu öppnar en inspirationsmiljö på Ryttaren café och aktivitetscenter med smarta lösningar inom välfärdsteknik. Här kan du som är äldre, har en funktionsnedsättning eller är anhörig få se och prova på digital teknik som ökar självständighet, trygghet, aktivitet och delaktighet.

Publicerades igår

Nystartat team med fokus på barn, familj och skola

Nu ska ett nystartat team utveckla nya arbetssätt för att i ett tidigt skede nå barn och unga i riskzonen för socialt utanförskap. Målet är att öka förutsättningarna för barn att lyckas i skolan och att skapa trygga uppväxtvillkor. Antalet barn och ungdomar som faller inom ramen för socialtjänstens samt barn- och utbildningsförvaltningens särskilda insatser har ökat de senaste åren. 

Publicerades 2021-09-22

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00