Nyheter Omsorg och Hjälp

Några tips för en hållbar konsumtion

Hållbar konsumtion ingår i de globala målen för hållbar utveckling där både sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter omfattas. Det finns flera tips på hur du själv kan göra för att bidra till en hållbar konsumtion.

Publicerades 2020-07-13

Ubildning om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)

ÖK Idé bjuder in till en digital halvdagsutbildning om samverkan mellan kommun och idéburen sektor med fokus på IOP. Utbildningen vänder sig till politiker, aktörer från civilsamhället och berörda tjänstepersoner i Uddevalla kommun.

Publicerades 2020-06-17

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00