Ikon Omsorg och hjälp

Omsorg och Hjälp

I Uddevalla ska alla känna sig delaktiga och ha möjlighet att leva ett meningsfullt liv. Vi arbetar för att alla ska kunna åldras tryggt i sitt eget hem och för att medborgare med en funktionsnedsättning ska ha samma förutsättningar som de utan. Vi driver också flera framgångsrika projekt som ger kommunens nyanlända en bra start, så de snabbast möjligt kan leva ett självständigt liv.

Nyheter Omsorg och Hjälp

Information och vägledning för dig som söker bostad

Under våren kommer Uddevalla kommun att bjuda in till ett antal träffar med olika teman som rör boendet tillsammans med olika föredragare. Första informationsträffen är måndag 9 april klockan 18.00 på Mötesplats Tureborg.

Publicerades 2018-04-05

Ny samverkan ska hindra unga att bli kriminella

Ungdomar som är i riskzonen för att prova droger, hamna i kriminalitet eller halka efter i skolan ska få hjälp att komma på rätt spår. Uddevalla kommun har tillsammans med polisen startat en social insatsgrupp som ska arbeta förebyggande med ungdomar.

Publicerades 2018-03-19

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00