Nyheter Omsorg och Hjälp

Vård- och omsorgsboenden tar emot besökare ute

Med start denna vecka får nära och kära besöka sina anhöriga på vård- och omsorgsboenden runtom i kommunen. Under ordnade former tillåts besök utomhus med hjälp av skyddande skärm med plexiglas alternativt användande av visir, och på minst två meters avstånd mellan varandra.

Publicerades igår

Föräldrastöd och familjerådgivning i pandemitider

Under tider av oro och stress kan påfrestningar i familjerelationer öka. En del av kommunens förebyggande gruppverksamheter är fortfarande stängda, men övrigt stöd och rådgivning för föräldrar och par pågår som vanligt.

Publicerades 2020-05-28

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00