Ikon Omsorg och hjälp

Omsorg och Hjälp

I Uddevalla ska alla känna sig delaktiga och ha möjlighet att leva ett meningsfullt liv. Vi arbetar för att alla ska kunna åldras tryggt i sitt eget hem och för att medborgare med en funktionsnedsättning ska ha samma förutsättningar som de utan. Vi driver också flera framgångsrika projekt som ger kommunens nyanlända en bra start, så de snabbast möjligt kan leva ett självständigt liv.

Nyheter Omsorg och Hjälp

Bussutflykt

Utflyktsbussen rullar vidare

Nu är det klart att utflykterna vid alla vård- och omsorgsboenden i Uddevalla fortsätter. Bussen som tar de äldre till olika resmål i trakten har nämligen köpts loss av kommunen.

Publicerades 2017-09-20

Sårvård utbildning

Stor satsning på sårvård ska minska vårdtagarnas lidande

Nu ska sjuksköterskor och undersköterskor från socialtjänsten bli ännu bättre på sårvård. Målet är att minska vårdtagarnas lidande, men också att frigöra tid och sänka materialkostnaderna.

Publicerades 2017-09-14

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00