Ikon Omsorg och hjälp

Omsorg och Hjälp

I Uddevalla ska alla känna sig delaktiga och ha möjlighet att leva ett meningsfullt liv. Vi arbetar för att alla ska kunna åldras tryggt i sitt eget hem och för att medborgare med en funktionsnedsättning ska ha samma förutsättningar som de utan. Vi driver också flera framgångsrika projekt som ger kommunens nyanlända en bra start, så de snabbast möjligt kan leva ett självständigt liv.

Nyheter Omsorg och Hjälp

Föreläsning om hållbar livsstil för unga och barn

Välkommen till föreläsning den 17 oktober med Anna Nygren, som föreläser om hållbar livsstil för unga och barn. Föreläsningen vänder sig till föräldrar och andra viktiga vuxna.

Publicerades 2018-10-15

Problem med skoltaxi och färdtjänst efter avtalsuppsägning

På grund av att Västtrafik har sagt upp avtal med taxibolaget som de anlitar bland annat för skoltaxi och färdtjänst då de inte har uppfyllt kraven kan det bli störningar på grund av fordonsbrist. Vid resor med skoltaxi och färdtjänst kan det bli förseningar då det är brist på specialfordon.

Publicerades 2018-10-03

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00