Äldre

Foto: Linda Svensson

Foto: Linda Svensson

För dig som är äldre och bor i Uddevalla kommun finns ett varierat utbud av aktiviteter att ta del av. Du kan få stöd och hjälp med det du inte klarar av själv. Allt för att du ska kunna leva ett så gott liv som möjligt.

I första hand ges hjälpen i ditt hem i form av hemtjänst, matleverans och trygghetslarm. När du inte kan bo kvar i ditt hem längre har du möjlighet att flytta till ett vård- och omsorgsboende.

Ansök om stöd

De flesta insatserna behöver du ansöka om för att få ta del av. En handläggare bedömer hur ditt behov ser ut och fattar sedan beslut om vilket stöd du har rätt till. Lagen som styr omsorgen om äldre kallas för socialtjänstlagen (SoL).

Du kan bland annat ansöka om:

För dig som har en demenssjukdom finns en dagverksamhet som du kan ansöka om att få delta i.

Det finns även möjlighet till anhörigstöd, det vill säga avlastning för dig som är anhörig eller vårdar en anhörig i hemmet.

Om du av medicinska skäl inte kan ta dig till en vårdcentral kan du även ha rätt till hemsjukvård.

Har du frågor kring äldreomsorgen i Uddevalla?

Kontakta kommunens ombud för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Ombud för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktperson
Jana Persson-Edgren

Telefontid
Måndag - fredag klockan 9.45-12.00 

Telefon
0522-69 60 28

Besöksadress
Medborgarkontoret är stängt från 4 januari 2017 och tillsvidare p g a renovering. Under denna period tar vi inte emot några besök till ombud för äldre och personer med funktionsnedsättning utan hänvisar till telefon.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00