Äldre

Foto: Linda Svensson

Foto: Linda Svensson

För dig som är äldre och bor i Uddevalla kommun finns ett varierat utbud av aktiviteter att ta del av. Du kan få stöd och hjälp med det du inte klarar av själv. Allt för att du ska kunna leva ett så gott liv som möjligt.

I första hand ges hjälpen i ditt hem i form av hemtjänst, matleverans och trygghetslarm. När du inte kan bo kvar i ditt hem längre har du möjlighet att flytta till ett vård- och omsorgsboende.

Ansök om stöd

De flesta insatserna behöver du ansöka om för att få ta del av. En handläggare bedömer hur ditt behov ser ut och fattar sedan beslut om vilket stöd du har rätt till. Lagen som styr omsorgen om äldre kallas för socialtjänstlagen (SoL).

Du kan bland annat läsa mer och ansöka om:

För den som har en demenssjukdom finns Myråsen och Svalans dagverksamhet som du kan ansöka om att få delta i. Kontakta en biståndshandläggare för ansökan.

Det finns även möjlighet till anhörigstöd, det vill säga avlastning för dig som är anhörig eller vårdar en anhörig i hemmet.

Om du av medicinska skäl inte kan ta dig till en vårdcentral kan du även ha rätt till hemsjukvård.

Har du frågor som rör äldre och/eller personer med funktionsnedsättning?

Via vårt kontaktcenter kan du få svar på dina frågor som rör äldreomsorgen och personer med funktionsnedsättning.

Kontaktcenter

Telefon
0522-69 60 00

Mer information

Ikon dokument/fil

Handbok för seniorer 2024 (utskriftsversion)

Handbok för Seniorer 2024.pdf Pdf, 234 kB, öppnas i nytt fönster.

Förslag på sidor