Information till ny elev

Här hittar du, elev eller vårdnadshavare, all information som du behöver för att vara förbered för studier på Uddevalla Gymnasieskola.

För att studiegången ska bli så bra som möjligt för alla har vi några bestämmelser och regler vi vill att elever ska följa.

  • Avtal för lån av digital utrustning, läromedel och skåp
  • Policy vid händelse av misstänkt drogmissbruk
  • Regler för att skolgången ska bli trivsam, ABC
  • Konsekvenser av missad undervisningstid

För de elever som behöver specialkost behöver det meddelas till kostenheten.