Lättläst om Uddevalla kommun

Här kan du hitta lättläst information
från Uddevalla kommun.

Bara en del av informationen på kommunens
hemsida är skriven på lättläst svenska.

I listan till vänster ser du vilken
information som finns på lättläst svenska.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00