Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledaren ger dig vägledning och stöd när det gäller både din nuvarande eller kommande utbildning, yrken och arbetsliv.

Under gymnasietiden får du vid flera tillfällen välja kurser som du ska läsa senare under utbildningen och då är det viktigt att kunna diskutera hur dessa val påverkar dina möjligheter i framtiden. Du behöver fakta om utbildningsväsendet, behörigheter, urval, krav från yrkesbranscher med mera. Det är också viktigt att kunna få stöd och inspiration kring sina framtidsfunderingar.

Studie- och yrkesvägledarna på Uddevalla gymnasieskola genomför varje läsår klassinformationer i åk 1 för att informera om betyg, behörigheter, studieplaner och annat som är viktigt att känna till under gymnasietiden, så att du kan planera dina studier på ett bra sätt. I åk 3 besöker vi klasserna för att berätta om möjligheterna efter gymnasietiden. Vi har enskilda vägledningssamtal med elever och träffar också elever och föräldrar tillsammans.

Förslag på sidor