Om skolan

Uddevalla kommun har en vision

"Uddevallas invånare skall ges förutsättningar för en god livskvalitet" Ett av kommunens många viktiga uppdrag är att tillhandahålla en god gymnasieutbildning.

Syftet med gymnasieskolans utbildningar är att förbereda eleven för framtida studier och arbetsliv. Utbildningen på Uddevalla gymnasieskola (UG) ska skapa förutsättningar för att eleverna tillägnar sig kunskaper och färdigheter samt förankra de grundläggande demokratiska värden, som vårt samhälle vilar på. Skolan ska utveckla elevernas förmåga att göra medvetna val i syfte att ta ansvar för att nå sina individuella mål. UG ska vara det naturliga förstahandsvalet för ungdomar i vår region.

För anpasad gymnasieskola gäller dessutom att utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper utifrån varje elevs förutsättningar som en förberedelse för ett meningsfullt liv i boende och fritid.

Vision för Uddevalla gymnasieskola är:

Vi möter och utmanar dina framtidsdrömmar

Kort om Uddevalla gymnasieskola

Uddevalla gymnasieskola är en skolenhet bestående av fyra skolhus, Agneberg, Sinclair, Östrabo 1 och Östrabo Y. Alla skolhus ligger centralt och nära varandra.

Vi erbjuder alla nationella program (förutom Humanistiska programmet) skolförlagda och/eller som lärlingsutbildning.

UG har treton rektorer och tillsammans med varje rektor arbetar de i ett arbetslag, bestående av lärare och elevhälsa.

Förslag på sidor