Utbildningar

Uddevalla gymnasieskola

Yrkesprogram

För att vara behörig till något av våra tolv yrkesprogram krävs att du har godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Dessutom måste du ha minst godkänt betyg i ytterligare fem ämnen – vilka fem ämnen som helst.

Väljer du att läsa ett yrkesprogram har du möjlighet att läsa kurser så du får högskolebehörighet.

Högskoleförberedande program

För att vara behörig till något av våra högskoleförberedande program krävs att du har godkänt betyg i svenska/ svenska om andraspråk, engelska och matematik. Dessutom måste du ha minst godkänt betyg i ytterligare nio ämnen, och vilka dessa ämnen varierar beroende på vilken program du väljer:

För Ekonomiprogrammet (EK) och Samhällsvetenskapliga programmet (SA) ska fyra av de godkända ämnena vara geografi, historia, samhällsvetenskap och religion.

För Naturvetenskapliga programmet (NA) och Teknikprogrammet (TE) ska tre av de godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi.

För Estetiska programmet (ES) gäller godkänt betyg i vilka nio ämnen som helst.

Våra utbildningar:

Förslag på sidor