Kontakta oss

Kontaktcenter och växel

Telefon 0522-69 60 00

Kontaktcenter - öppetider och information

Automatisk telefonist, 0522-69 70 00

Felanmälan

Anmäl fel inom gator och vägar, gång och cykelvägar, gatubelysning, park/lekplats och parkeringsautomater.

Telefon 0522-69 60 00

Efter kontorstid 0522-131 56

E-post

Om du vet namnet på den du vill skicka e-post till kan du göra det efter modellen fornamn.efternamn@uddevalla.se
Om namnet innehåller å, ä eller ö byts dessa bokstäver ut mot a, a och o.

Frågor och synpunkter

Postadress

Uddevalla kommun
Varvsvägen 1
451 81 Uddevalla

Fakturaadress

PEPPOL-ID: 0007:2120001397

Öppettider, Stadshuset och förvaltningar

Ordinarie öppettider:

Måndag-fredag klockan 8.00-16.30
Dag före helgdag 8.00-15.00
Klämdag 8.00-12.00