Gäller gymnasiet

Frånvaroanmälan till gymnasieskolan

Frånvaro- sjukanmälan ska göras samma dag som insjuknandet före klockan 08.30 av vårdnadshavare eller av den sjuke om han/hon fyllt 18 år. Sjukanmälan ska göras varje dag under sjukdomsperioden.

Frånvaroanmälan (för samtliga program/skolhus) sker via inloggning i Vklass eller telefon:

010-888 70 50

 

Ledighetsansökan görs genom att fylla i en blankett och lämna till mentor.