Gäller gymnasiet

Vilka regler gäller för dagliga resor till och från gymnasieskolan?

Din kortaste väg till skolan från folkbokföringsadressen skall vara minst 6 km. För gymnasiesärskolelever gäller minst 5 km.

Reglerna för att få busskort och kontant reseersättning.